برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير درمان کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر علائم و نشانه ها، سوگيري قضاوت و حساسيت اضطرابي زنان مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مولايي مهري*,طاهري فرد مينا
 
 *دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

اختلال اضطراب اجتماعي يکي از شديدترين و آسيب زاترين اختلالات اضطرابي با شيوع بالا در جنس مونث است، بنابراين، پژوهش حاضر باهدف تعيين تاثير درمان کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي در علائم و نشانه ها، سوگيري قضاوت و حساسيت اضطرابي زنان مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعي انجام شد. روش پژوهش حاضر آزمايشي و طرح آن پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان تعداد 30 نفر (گروه آزمايشي 15 نفر و گروه کنترل 15 نفر) بودند که به شيوه تصادفي ساده از ميان تمامي زنان مراجعه کننده به مرکز خدمات جامع سلامت شهر اردبيل، با استفاده از مصاحبه باليني و آزمون سياهه اضطراب اجتماعي (نمره برش 15) جايگذاري شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هاي اضطراب اجتماعي، مقياس حساسيت اضطرابي و قضاوت اجتماعي بودند. يافته هاي به دست آمده تحليل کوواريانس چند متغيري نشان دادند که درمان کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل در کاهش علائم و نشانه ها، سوگيري قضاوت و حساسيت اضطرابي زنان مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعي موثر بود. يافته ها نشان مي دهد که درمان کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي مي تواند به عنوان روش درماني مناسب در بهزيستي و کيفيت زندگي بيماران مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعي موثر باشد.

 
کلید واژه: کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي، سوگيري قضاوت، حساسيت اضطرابي، اختلال اضطراب اجتماعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 136   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی