برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رخداد سندرم پیش از قاعدگی و میزان شادکامی در بین پرستاران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسين پور محمدرضا*,سميعي لاله,عبدالهي الناز
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز، تبريز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

پرستاران به خاطر ماهيت کار خود و شرايط بخش هاي مختلف بيمارستان تنش هاي متعددي را تجربه مي کنند، بنابراين توجه به سلامت رواني آنان به عنوان حافظ سلامت بيماران از اهميت زيادي برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف بررسي رخداد سندرم قبل از قاعدگي و ميزان شادکامي در بين پرستاران انجام شد. در اين مطالعه مقطعي شرکت کنندگان تعداد 100 نفر از پرستاران بيمارستان هاي امام جعفر صادق و شهيد وليان شهرستان اليگودرز در سال 1396 بودند که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش پرسشنامه هاي غربالگري علائم قبل از قاعدگي (PSST) و شادکامي آکسفورد بودند. بر اساس يافته هاي به دست آمده از پژوهش، ميانگين سندرم پيش از قاعدگي برابر با 35.33 و ميانگين شادکامي برابر با 24.63 بود همچنين يافته هاي پژوهش نشان داد که 65 درصد از پرستاران نشانه هاي سندرم پيش از قاعدگي متوسط به بالا را تجربه کردند و ميزان شادکامي 84 درصد از آن ها کمتر از حد متوسط بود. همچنين يافته ها نشان داد ميزان بالايي از پرستاران نشانه هاي سندروم پيش از قاعدگي متوسط به بالا را تجربه مي کنند ميزان شادکامي پرستاران در وضعيت خوبي قرار ندارد و مسوولين ذي ربط وزارت بهداشت و مديران بيمارستان هاي موردمطالعه بايد در جهت ارتقا وضعيت روان شناختي آن ها برنامه ها و راهکارهايي مدنظر قرار دهند.

 
کلید واژه: سندرم پيش از قاعدگي، شادکامي، پرستاران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی