برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر سرسختی روان شناختی بر مولفه های خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عظيمي داريوش*,محمدامين زاده دانا,توسلي نيا سعيد,فرزان مريم
 
 *دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

پيشرفت تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانش آموزان، از مسائل مورد توجه مسوولان آموزشي است که يکي از عوامل کليدي موثر در آن خودکارآمدي تحصيلي است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر سرسختي روان شناختي بر مولفه هاي خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمايشي با پيش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. شرکت کنندگان تعداد 30 نفر از دانش آموزان بودند که از ميان همه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر پارس آباد در سال تحصيلي 95-1394 به روش تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و بر اساس ملاک ورودي در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقياس خودکارآمدي تحصيلي مورگان-جينکز بود. يافته هاي به دست آمده از تحليل کوواريانس چند متغيري نشان دادند که ميانگين نمرات خودکارآمدي تحصيلي گروه آزمايش در پس آزمون بيشتر بود و ميان گروه آزمايش و گواه از لحاظ خودکارآمدي تحصيلي تفاوت معناداري وجود داشت. با توجه به يافته حاصل شده مي توان گفت که آموزش سرسختي روان شناختي بر مولفه هاي خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان موثر است.

 
کلید واژه: سرسختي روان شناختي، کنترل، استعداد، خودکارآمدي تحصيلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 156   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی