نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

عزت نفس تحصیلی، خود ناتوان سازی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نجفي آذر,رحماني فر جلوه,تنهاي رشوانلو فرهاد*
 
 *گروه روانشناسي، دانشگاه بهار مشهد، مشهد، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش عزت نفس تحصيلي و خود ناتوان سازي در پيش بيني فرسودگي تحصيلي دانشجويان در قالب تحليل مسير بود. در يک طرح همبستگي شرکت کنندگان تعداد 150 نفر (48 دختر و 102 پسر) از دانشجويان کارشناسي دانشکده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد بودند که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت، پرسشنامه فرسودگي تحصيلي مسلش- فرم دانشجويان و مقياس خود ناتوان سازي بودند. يافته ها نشان دادند که بين عزت نفس تحصيلي و ابعاد خود ناتوان سازي و فرسودگي تحصيلي همبستگي معناداري وجود داشت. تحليل مسير نيز نشان دهنده آن بود که عزت نفس تحصيلي بر ابعاد فرسودگي تحصيلي به واسطه ابعاد خود ناتوان سازي اثرات غيرمستقيم معناداري دارد. مدل از برازش مناسبي برخوردار بود (c2/df=1.92، AGFl=089، GFl=0.97، CFl=0.98، NFl=0.95، RMSEA=0.07) يافته هاي پژوهش حاضر نشان دهنده اثرات غيرمستقيم عزت نفس تحصيلي بر فرسودگي تحصيلي و نقش واسطه اي ابعاد خود ناتوان سازي در اين زمينه بود.

 
کلید واژه: عزت نفس تحصيلي، خود ناتوان سازي، فرسودگي تحصيلي، تحليل مسير
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 283   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی