نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

سبک مقابله با استرس، نشخوارگری ذهنی و کیفیت زندگی در مبتلایان به فشارخون

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شمس اسفندآباد حسن,جعفري راحله*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساوه، ساوه، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

فشارخون يکي از معضلات قرن جديد است که مي تواند تحت تاثير باورهاي افراد تشديد يا تعديل شود. بر همين مبنا پژوهش حاضر به بررسي رابطه سبک هاي مقابله با استرس و نشخوار گري ذهني با کاهش کيفيت زندگي در افراد مبتلابه بيماران فشارخون پرداخت. اين پژوهش ازنظر هدف، از نوع تحقيقات بنيادي و به لحاظ روش، از نوع مطالعات همبستگي بود. شرکت کنندگان تعداد 50 نفر بودند که از ميان افراد مبتلابه فشارخون در بيمارستان مهر تهران در سال 1395 به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه هاي اندلر و پاركر، پرسشنامه کيفيت زندگي و پرسشنامهنشخوار فكري يوسفي بودند. يافته هاي حاصل از رگرسيون چندمتغيره نشان دادند که راهبرد مقابله اي مساله مدار به شکل مثبت و معني دار و همچنين راهبرد اجتنابي به شکل منفي و معنادار و نشخوار فکري به شکل منفي کيفيت زندگي را در افراد مبتلابه فشارخون پيش بيني کردند. با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت به کارگيري راهبرد مقابله اي مساله مدار و پرهيز از نشخوارگري مي تواند موجب افزايش کيفيت زندگي در افراد مبتلابه فشارخون شود و يا از به وجود آمدن فشارخون در آن ها جلوگيري کند.

 
کلید واژه: راهبردهاي مقابله اي، نشخوار فکري، کيفيت زندگي، فشارخون
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 141   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی