برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مشکلات عاطفی و نیازهای اساسی روانشناختی در بین والدین کودک آزار و والدین عادی

نوع ارائه: پاورپوينت
نویسنده: فرمانده خديجه*,جعفري اصغر
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

کودک آزاري هرگونه آسيب جسماني، رواني، جنسي، عاطفي و رفتارهاي خشونت آميز به کودک توسط فردي است که مسووليت سلامت کودک را بر عهده دارد. هدف اصلي اين پژوهش، مقايسه مشکلات عاطفي و نيازهاي اساسي روان شناختي بين والدين کودک آزار و والدين عادي بود. روش پژوهش علي مقايسه اي بود و شرکت کنندگان تعداد 50 والد کودک آزار و 50 والد غير آزارگر بودند که به روش نمونه گيري در دسترس از ميان والدين کودک آزار و غير آزارگر در تهران انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه هاي مشکلات عاطفي و نيازهاي اساسي روان شناختي دسي و ريان بودند. يافته هاي به دست آمده از آزمون تحليل واريانس چند متغيره نشان دادند که سطح افسردگي، اضطراب، استرس و نيازهاي خودمختاري، وابستگي و ارتباط بين والدين کودک آزار و والدين عادي به طور معناداري متفاوت بودند. يافته ها شواهدي را پيشنهاد مي کنند که مشکلات عاطفي و نيازهاي روان شناختي والدين در بروز پديده کودک آزاري والدين نقش دارند، بنابراين به منظور پيشگيري از بروز رفتارهاي کودک آزاري والدين، با انجام برنامه هاي رواني- آموزشي، زمينه درمان مشکلات عاطفي و تعديل سازي نيازهاي روان شناختي والدين فراهم مي شود.

 
کلید واژه: مشکلات عاطفي، نيازهاي روان شناختي، والدين کودک آزار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 522   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی