نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی در والدین دانش آموزان دختر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پورشريفي حميد,ورمقاني حميرا*,سليماني علي
 
 *دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

رضايت از زندگي يکي از مولفه هاي مهم در تعيين سلامت روان افراد است. پژوهش حاضر با هدف بررسي پيش بيني کننده هاي رضايت از زندگي در والدين دانش آموزان دختر انجام شد. شرکت کنندگان شامل 127 نفر از والدين دانش آموزان دختر در مناطق 15 تا 20 شهر تهران بودند. ابزارهاي پژوهش شامل مقياس رضايت از زندگي، بهزيستي روان شناختي ريف، عاطفه مثبت و منفي، چند بعدي حمايت اجتماعي ادراک شده، اميد و جهت گيري مذهبي آلپورت بودند. روش پژوهش از نوع توصيفي – همبستگي بود. تمامي متغيرها (اميد، پذيرش خود، حمايت اجتماعي، مذهب دروني و ارتباط مثبت) پيش بيني کننده رضايت از زندگي بودند. براي افزايش رضايت زندگي در والدين دانش آموزان دختر لازم است تمرکز ويژه اي به اميد به عمل آيد.

 
کلید واژه: رضايت از زندگي، دانش آموزان، اميد، حمايت اجتماعي، عاطفه مثبت و منفي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 133   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی