برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر تبدیل اراضی مرتعی به دیمکاری در فرسایش و تولید رسوب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سكوتي اسكويي رضا,قائميان نادر,جعفري اردكاني علي,احمدي عباس
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي فرسايش و رسوب
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1384دوره 3
 
چکیده: 

شستشو و از دسترس خارج شدن عناصر غذايي موجود در خاك از بارزترين اثرات زيان بار اقتصادي و اجتماعي ناشي از فرسايش است كه مي تواند در نتيجه تبديل اراضي مرتعي به ديم به وجود آيد و به دنبال آن تخريب شديد اراضي حادث گردد. لذا آگاهي از مقادير كمي فرسايش خاك ناشي از تبديل اراضي مي تواند در برآورد دقيق و ارزشمند اثرات نامطلوب، پنهان و غيرملموس فرسايش موثر عمل نموده و اين امر به برنامه ريزي هاي استراتژيك در جهت توسعه پايدار كمك خواهد نمود. اين در حالي است كه نحوه عملكرد فرسايش و چگونگي توليد رسوب در چنين اراضي در همه جا يكسان نمي باشد و لازم است تا فرآيند تبديل اراضي مرتعي به ديم كاري و نحوه تاثير آن بر پديده فرسايش تعيين گردد. اين تحقيق با هدف تعيين تغييرات خصوصيات خاك شامل نفوذپذيري، ايجاد رواناب، توليد رسوب و عمق افق A در اثر تغيير كاربري زمين مرتعي به زمين زراعي ديم براي تعيين شيب مناسب براي ديمكاري انجام يافته است. منطقه مورد مطالعه در ارتفاعات منطقه قوشچي در آذربايجان غربي واقع شده است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه نفوذپذيري و رواناب سطحي زمين هاي مرتبعي با اراضي ديم تفاوت معني داري نداشته است. با اين حالت گل آبودگي رواناب و مقدار رسوب ايجاد شده در كاربري زراعي بيشتر از اراضي مرتعي بوده است. اين تفاوت در شيب بيشتر از 30 درصد معني دار مي باشد كه نشان مي دهد كشت اراضي با شيب بيشتر از 30 درصد تخريب بيشتر خاك را به دنبال خواهد داشت.

 
کلید واژه: فرسايش، توليد رسوب، تبديل اراضي، آذربايجان غربي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 78   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی