نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر یک دوره فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی و هوش معنوی معتادان تحت درمان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: علي اصغري تويه معصومه*,شفيعي دارابي سيده ام كلثوم,مسعودي نژاد منيره
 
 *موسسه آموزش عالي اديب مازندران، ساري
 
عنوان همایش: همايش ملي دانشجويي انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

يکي از موضوعات اساسي در ارتباط با سلامت جوانان مصرف مواد است. ميزان مصرف مواد در جوانان و نوجوانان روز به روز افزايش مييابد و براي کنترل اين امر لازم است در برنامه هاي پيشگيري و درمان از رويکردهاي جديد بهره گرفته شود. (گرکين، 2006) عادتهاي سوء مصرف مواد به متغيرهاي روانشناختي - دروني از جمله ويژگي هاي شخصيتي، شيوه زندگي، نگرش، باورها و سطح هوشي فرد نيز بستگي دارد. مروري بر پژوهش هاي انجام شده در زمينه هوش افراد وابسته به مواد نشان داده است که عملکرد شناختي و سطح هوش اغلب اين افراد پايين تر از ميانگين است (واليا و همکاران، 2005). همچنين با توجه به نقش مذهب و احاطه آن بر همه شئون زندگي انسان مذهب در بازداري فرد از گرايش به مواد مخدر نقش تعيين کننده اي دارد. در اين راستا پژوهش ها نشان دادهاند که داشتن نگرش ها و باورهاي مذهبي و اعمال معنوي با کاهش استرس هاي روانشناختي و پيشگيري از رفتارهاي پرخطري همچون سيگارکشيدن، مصرف الکل و مواد همراه است. همچنين مطالعات نشان داده اندکه دينداري و معنويت از تاثير فشارهاي زندگي بر گرايش به مصرف مواد ميکاهد و در طول زمان نيز ميزان افزايش مصرف مواد را مهار ميکند (ويلز و همکاران، 2003). لذا هدف از اين مطالعه بررسي تاثير يک دوره فعاليت بدني سبک بر کيفيت زندگي و هوش معنوي معتادان خودمعرف تحت درمان مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 168   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی