برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر خودگفتاری آموزشی بر یادگیری تکالیف با درجاتی از پیچیدگی در مهارت پایه بسکتبال در دانشجویان دختر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صادقيان شاهي محمدرضا,رهاوي رزا,خليلي راد سمانه السادات*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي دانشجويي انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

موفقيت در رقابتهاي ورزشي تبديل به يک ارزش شده است و تاثير بسزايي بر زندگي و روحيه شخصي هر ورزشکار دارد، بنابراين استفاده از روش هاي شناخته شده در جهت بهبود عملکردها، سال هاست که بين ورزشکاران متداول شده و در تمامي سطوح، از روش هاي تمريني گوناگوني جهت دستيابي به پتانسيل هاي ورزشي خويش استفاده مي کنند. آنها از راهکارهاي شناختي مختلف از جمله: تصويرسازي ذهني، خودگفتاري و هدف گزيني استفاده مي کنند. اين روش ها بر نقش ذهن در کنترل استرس تاکيد مي کنند. خودگفتاري و راهکارهاي شناختي اگر به درستي به کار برده شوند، با بالا بردن اعتماد به نفس، تمرکز و آگاهي مي توانند عملکرد فرد را بهبود بخشند. لذا، هدف تحقيق حاضر، بررسي تاثير خودگفتاري آموزشي بر يادگيري تکليف با درجاتي از پيچيدگي (کم و زياد) در مهارت دريبل بسکتبال پرداخته است. در اين تحقيق نيمه تجربي، 27 نفر از دانشجويان تربيت بدني عمومي دانشگاه يزد به طور تصادفي انتخاب و به دو گروه، تکليف با پيچيدگي کم و تکليف با پيچيدگي زياد تقسيم شدند. آزمودني ها در مرحله پيش آزمون و سپس در مرحله اکتساب به مدت 8 هفته (هفته اي2 جلسه، 20 دقيقه) به تمرين مهارت هاي خود که شامل: دريبل سرعتي با يک دست در فاصله 18 متري براي تکليف با پيچيدگي کم (ارکوج و همکاران، 2009) و اجراي آزمون دريبل با عبور از 6 مانع مخروطي به شکل مارپيچ براي تکليف با پيچيدگي زياد (لطفي و همکاران، 1385)، شرکت کردند و در آخرين جلسه تمرين، پس آزمون گرفته شد. داده ها به وسيله آزمون تحليل کوواريانس و سطح معناداري p<0.05 مورد تحليل قرار گرفتند.
نتايج نشان داد، که خودگفتاري آموزشي بر آزمون اکتساب تکليف با درجاتي از پيچيدگي (کم و زياد) در مهارت دريبل بسکتبال تاثير معني داري دارد و باعث بهبود عملکرد در هر دو گروه شده است. بحث و نتيجه گيري تحقيق حاضر نشان داد، تاثير خودگفتاري آموزشي بر يادگيري مهارت هاي که از سطوح پيچيدگي برخوردار است تاثير دارد، اما ميزان تاثير، در تکليف با پيچيدگي زياد بيشتر بوده است. پيشنهاد مي شود مربيان و معلمان ورزشي از اين روش جهت پيشرفت عملکرد افراد در زمان آموزش مهارت هاي پايه بسکتبال بهره بگيرند.

 
کلید واژه: خودگفتاري آموزشي، پيچيدگي تکليف، مهارت دريبل بسکتبال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 60  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی