برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثربحشی برنامه حرکتی منتخب بر حافظه کاری، توجه و مهارت های حرکتی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری ریاضی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ارسلاني فهيمه*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي دانشجويي انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي اثر بحشي برنامه منتخب حرکتي بر حافظه کاري، توجه و مهارت هاي حرکتي دانش آموزان دخترداراي اختلالات يادگيري رياضي است. براي وصول به اين هدف، از بين جامعه آماري که شامل کليه کودکان دختر مبتلا به اختلالات يادگيري 8 -12 ساله مدارس ابتدايي شهرستان استهبان در سال تحصيلي 95-1394 بود. 20 دانش آموز دختر مبتلا به اختلال يادگيري رياضي به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته، آزمون هوشي ريون، آزمون رياضي کي مت، مقياس حافظه عددي وکسلر (فراخناي ارقام)، آزمون عملکرد پيوسته (CPT) وآزمون تبحر حرکتي برونينکس – اوزرتسکي بودند. برنامه منتخب حرکتي (اسپارک) که شامل فعاليتهاي تقويتي، بازي و ورزش براي کودکان است به مدت 24 جلسه (8 هفته هر هفته 3 جلسه) اجرا شد. روش تحقيق پژوهش حاضر به صورت پيش آزمون، پس آزمون با گروه گواه انجام شد. داده هاي گرد آوري شده ابتدا با استفاده از آزمون شاپيروويلک نرمال بودنشان بررسي گرديدو در ادامه به منظور بررسي اثر متغيرمستقل بر متغيرهاي وابسته از روش آماري تحليل واريانس چند متغييره استفاده گرديد. نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بين اين دو گروه دانش آموزان داراي اختلال يادگيري رياضي در حافظه کاري ، توجه و مهارت هاي حرکتي درشت و ضعيف تفاوت معنا داري وجود دارد. بدين معني که حافظه کاري ، توجه و مهارت هاي حرکتي در گروه آزمايش بعد از برنامه منتخب حرکتي بهبود يافته است. با توجه به نتايج مي توان ادعا کرد برنامه منتخب حرکتي (اسپارک) مورد استفاده احتمالا مي تواند باعث بهبود حافظه کاري، توجه و مهارت هاي حرکتي در کودکان دختر داراي اختلال يادگيري رياضي شود.

 
کلید واژه: برنامه حرکتي منتخب، اختلال يادگيري رياضي، حافظه کاري، توجه و مهارت هاي حرکتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 109  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی