برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تمرینات بدنی منتخب بر عملکرد حرکتی و تعادل مردان و زنان مبتلا به MS

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مسعودي نژاد منيره,علي اصغري تويه معصومه*,شفيعي دارابي سيده ام كلثوم
 
 *موسسه آموزش عالي اديب مازندران، ساري، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي دانشجويي انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش تاثير شرکت در برنامه تمرين بدني منتخب بر عملکرد حرکتي و تعادل زنان و مردان مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس مي باشد. پژوهش حاضر از نوع علي مقايسه اي است. به روش ميداني و به صورت طرح پيش آزمون و پس آزمون انجام شد. تعداد 20 بيمار مرد با ميانگين سني (34.45±3.75 سال) و معيار ناتواني (2.94±1.54) و تعداد 20 بيمار زن با ميانگين سني (34.55±3.78 سال) و معيار ناتواني (2.94±1.54) به طور هدفمند در دسترس انتخاب شدند. افراد به مدت 24 جلسه و هر جلسه 60 دقيقه در تمرينات ترکيبي (شامل20 دقيقه گرم کردن عمومي بدن، 15 دقيقه تمرينات ايروبيک با شدت 50-70%حداکثر ضربان قلب، 15 دقيقه تمرينات با وزنه اندام فوقاني و تحتاني با شدت 50-70% از RM-1 (تمرين با دستگاه بدنسازي)، 10 دقيقه سرد کردن بدن)، شرکت کردند. قبل و بعد از مداخله، عملکرد حرکتي (آزمون 10 متر راه رفتن، آزمون زمان برخاستن و رفتن و آزمون بالارفتن از پله) و تعادل (آزمون استروک) بيماران ارزيابي شد. داده ها بر اساس تحليل واريانس عاملي مورد ارزيابي قرار گرفت. تحليل واريانس عاملي نشان داد که، در بالا رفتن از پله هر دو گروه مردان و زنان پيشرفت معني داري را نشان دادند ولي در آزمون راه رفتن و نشستن و برخاستن هر چند نمرات پيش آزمون تا پس آزمون تغييراتي داشته ولي از لحاظ آماري تفاوت معني داري مشاهده نشد. در هر دو گروه در آزمون تعادل پيشرفت معني دار ديده شد. با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش ميتوان اظهار داشت که تمرينات بدني ميتواند سبب بهبود عملکرد حرکتي و تعادل مبتلايان به بيماري MS شود. هر چند در دو آزمون عملکردي به لحاظ آماري تفاوتي مشاهده نشد ليکن مقداري بهبودي در وضعيت حرکتي بيماران بر کيفيت زندگي شان تاثيرگذار خواهد بود.

 
کلید واژه: مولتيپل اسکلروزيس، عملکرد حرکتي، تعادل، تمرينات بدني، آزمون استروک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 121  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی