برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر يک دوره تمرين با دستگاههاي درون آب بر شاخص راه رفتن پويا در سالمندان با خطر سقوط

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خنجري ياسر*,گرويي راضيه
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي دانشجويي انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

از جمله پيامدهاي سالمندي اختلال در راه رفتن به واسطه کاهش عملکرد تعادل در آنهاست، که اين فرايند خطر سقوط در سالمندان را افزايش مي دهد. هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير يک دوره تمرين با دستگاههاي درون آب بر شاخص راه رفتن پويا در سالمندان با خطر سقوط بود. تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون – پس آزمون بود. به همين منظور با انجام آزمون شاخص راه رفتن پويا بروي 25 نفر از افراد داوطلب، نهايتا 15 نفر از سالمندان با ميانگين سني (68.48±2.15) که در خطر سقوط قرار داشتند (نمره کمتر از 19) به عنوان نمونه هدفمند تحقيق انتخاب شدند. پس از پر کردن فرم رضايت، برنامه تمريني به مدت 6 هفته (هفته اي سه بار) با دستگاههاي ويژه که در درون آب (دوچرخه، اسکي و استپ) تعبيه شده بود به منظور تقويت و کشش عضلات، بهبود تعادل و تحريک حس عمقي مفاصل پايين تنه پيگيري شد. قبل و بعد از تمرين از آزمون شاخص راه رفتن پويا که شامل هشت وظيفه متداول راه رفتن (ثبات راه رفتن بروي يک سطح، پياده روي با سرعت هاي متفاوت، پياده روي با حرکت عمودي و افقي سر، حرکت از کنار و روي موانع، چرخش هاي سريع به هنگام راه رفتن و بالا و پايين رفتن از پله) مي باشد، استفاده شد. از آزمون t وابسته به منظور تجزيه و تحليل داده ها در سطح معني داري 0.05 استفاده شد. اختلاف معني داري بين ميانگين نمرات آزمودني ها در آزمون شاخص راه رفتن پويا قبل و بعد از انجام 6 هفته تمرين در آب مشاهده شد (p<0.05). با توجه به نتايج تحقيق حاضر، انجام تمرينات ورزشي در آب مي تواند بر افزايش شاخص پويايي راه رفتن سالمنداني که در خطر سقوط قرار دارند، تاثير مثبت داشته باشد و اين امر مي تواند زمين خوردن سالمندان که يکي از مشکلات رايج در اين دوران است را کاهش دهد.

 
کلید واژه: شاخص راه رفتن پويا، تمرين در آب، سالمند
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 92  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی