برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير تمرينات فوتبال بر زمان واکنش و زمانبندي پيش بين انطباقي پسران 8-10 ساله

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حاتمي شاه مير محبوبه*,بهرام عباس,قديري فرهاد
 
 *دانشگاه خوارزمي
 
عنوان همایش: همايش ملي دانشجويي انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف کودکان از فعاليت لذت بردن است و لذت بردن از فعاليت ورزشي در قالب بازي اثرات فعاليت بدني مبتني بر مدرسه را تعديل مي کند. تاکيد تمرينات گذشته عمدتا بر يک فعاليت خاص و يا يک عامل آمادگي جسماني بود که اغلب به علت فشار بالاي تمرينات و عدم جذابيت براي کودک کارايي لازم را نداشت. به نظر مي رسد باتوجه به ظرفيت توجه محدود کودکان مي توان از رشته هاي ورزشي گروهي که داراي تنوع بالاتري بوده و فشار شديدي را بر کودک اعمال نمي کند و بر چندين فاکتور آمادگي جسماني اثرگذار هستند، بهره برد. چنانچه اين فعاليت ها بر مهارت هاي شناختي نيز اثرگذار باشند، مي تواند جايگزين بسيار مناسبي براي تمرينات سنتي در مدارس باشد. با اين حال تحقيقات اين حوزه گاهي متناقض هستند، به گونه اي که برخي فعاليت بدني بر کارکرد ذهني کودکان را بي اثر و يا کم اثر دانسته درحالي که برخي ديگر بر اثر تقويت کنندگي فعاليت بدني بر کارکرد ذهني تاکيد دارند. بر اين اساس هدف، بررسي تاثير تمرينات فوتبال بر زمانبندي پيش بين انطباقي و زمان واکنش پسران 8- 10 ساله بود. بدين منظور 30 پسر در دامنه سني مذکور به صورت تصادفي به دو گروه کنترل و آزمايشي تقسيم شدند. اعضاي گروه کنترل در فعاليت سازمان مندي شرکت نداشتند اما گروه آزمايشي در برنامه تمريني هشت هفته اي فوتبال شرکت داشتند. در گروه آزمايشي سه جلسه تمرين برگزار مي شد که هر جلسه 90 دقيقه به طول مي انجاميد و مبتني بر بازي بود. شرکت کنندگان دو آزمون زمانبندي پيش بين انطباقي و زمان واکنش ساده را در پيش آزمون و پس آزمون انجام دادند. در اين پژوهش از آزمون استروپ و آزمون ATC به ترتيب براي اندازه گيري زمان واکنش و زمانبندي پيش بين انطباقي استفاده شد که هر دو داراي روايي و پايايي داخلي هستند. داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و آزمون t مستقل تحليل شد. نتايج نشان داد برنامه تمرينات فوتبال مي تواند منجر به بهبود مهارت زمانبندي پيش بين انطباقي شد. بااين وجود 8 هفته تمرين فوتبال در بهبود توانايي زمان واکنش نقش بسزايي ندارد.
به دليل ارتباط نزديک عملکرد مخچه و قشر پري فرونتال، رشد شناختي و حرکتي با هم درارتباطند و حرکت مي تواند منجر به رشد شناختي در حوزه کارکردهاي اجرايي شود که با نظر پياژه همخواني دارد. همچنين ارتباطات شناختي- عصبي مي تواند به وسيله تجربيات محيط تغيير کند که با ديدگاه بومشناختي مطابقت دارد. علت احتمالي عدم تاثيرپذيري زمان واکنش از فعاليت بدني اين است که زمان واکنش انتخابي نسبت به زمان واکنش ساده بيشتر تحت تاثير تمرين قرار مي گيرد و براي مشاهده تغيير در زمان واکنش ساده نياز به تعداد جلسات بيشتري احساس مي شود.

 
کلید واژه: تمرينات فوتبال، زمانبندي پيش بين انطباقي، زمان واکنش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 166  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی