برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در ایستگاه آبخوانداری تنگستان در استان بوشهر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جعفري علي,مهديان محمدحسين,كمالي كوروش,روحيان محمدهادي,راهي غلامرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي فرسايش و رسوب
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1384دوره 3
 
چکیده: 

ورود حجم زيادي از سيلاب حاوي املاح و بارمعلق و ته نشيني اين مواد در شبكه هاي پخش سيلاب، در درازمدت موجب بروز تغييرات در برخي خواص خاك مي گردد. در اين تحقيق با انتخاب سه نوار اول شبكه پخش سيلاب و يك قطعه زمين شاهد، اقدام به نمونه برداري از افق هاي خاك شد. با اندازه گيري نفوذپذيري خاك و تهيه نقشه سيل گيري عرصه، تغيير شرايط عرصه تحت تاثير پخش سيلاب بررسي شد. بر اساس نتايج بدست آمده، مجموع كاتيون ها و آنيون ها و نيز ميزان گچ در افق هاي سطحي در هر سه نوار انتخابي نسبت به عرصه شاهد كاهش نشان داد. مقايسه ميزان درصد TNV در عرصه پخش نسبت به عرصه شاهد خاكي از افزايش آن است. مقادير SAR در افق سطحي عرصه پخش نسبت به شاهد كاهش يافت كه اين نشان دهنده افزايش عناصر كلسيم و منيزيم در افق سطحي حاصل از رسوبگذاري است. وزن مخصوص ظاهري در افق سطحي عرصه پخش نسبت به عرصه شاهد كاهش نشان داد كه اين امر مي تواند نتيجه تاثير افزايش پوشش گياهي، افزايش خلل و فرج خاك و نيز نوع رس هاي حاصل از انتقال رسوب حاصل از فرسايش سازندهاي زخنمون شده در حوزه آبخيز توسط سيلاب و انباشته شدن آنها در سطح عرصه پخش و سيلاب داراي درصد رس بيشتري نسبت به عرصه شاهد بوده و در عرصه پخش درصد سيلت كاهش نشان مي دهد. نفوذپذيري خاك در نوارهاي اول و دوم نسبت به عرصه شاهد به ميزان 2 برابر كاهش يافته ولي در نوار سوم تغييرات معني داري مشاهده نشد.

 
کلید واژه: اهرم، بوشهر، پخش سيلاب، رسوب، خصوصيات فيزيكوشيميايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 91   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی