نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر آموزش بهداشت بلوغ بر میزان آگاهی دانش آموزان دختر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نمديان مهسا*
 
 *دانشکده پرستاري و مامايي تبريز، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
 
عنوان همایش: همايش ملي بهداشت و سلامت جوانان
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اروميه
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: بلوغ يکي از حساس ترين دوران زندگي است. در اين دوره علاوه بر توجه به مسائل و روابط اجتماعي دختران، به مسائل بهداشتي دوران بلوغ نيز بايد توجه ويژه اي شود، در غير اين صورت ممکن است دختران در آينده از سلامت، آگاهي و اعتماد به نفس کافي برخوردار نباشند.WHO نيازهاي آموزشي دختران را به عنوان يک اولويت مشخص کرده و آموزش بهداشت بلوغ را امري بديهي مي داند. لزوم اجراي برنامه آموزش بهداشت مستمر و طراحي شده جهت آگاهي دختران نوجوان در زمينه بهداشت بلوغ ضروري مي باشد.
مواد و روش: اين مقاله مروري بوده که جهت انجام آن از تعداد کثيري مقالات جديد پيرامون تاثير آموزش بهداشت بلوغ بر ميزان آگاهي دانش آموزان دختر صورت گرفته است که با استفاده از سايت هاي معتبري از جمله
google scholar، cochrane library، pubmed، alternative medicin، iran medex و sid جمع بندي گرديده است.
يافته ها: نتايج پژوهش ها نشان داد که آموزش مسائل بلوغ، تاثير محسوسي بر نحوه برخورد صحيح دختران با تغييرات اين دوره و تصحيح رفتارهاي بهداشتي آنها دارد و ميزان آگاهي دانش آموزان در رابطه با آموزش بهداشت بلوغ افزايش يافته است و بر اين اساس مي توان گفت دختراني که برنامه آموزش بهداشت بلوغ دريافت مي کنند نسبت به ساير افراد آگاهي بيشتري دارند.
نتايج: بررسي ها نشان داد که آموزش مطالب بهداشتي دوران بلوغ تاثير محسوسي بر آگاهي دانش آموزان دختران داشته و با توجه به نقش آموزش بهداشت در ارتقاي سطح آگاهي که سبب تغيير رفتار و بهبود عملکرد مي شود، توصيه مي شود که برنامه هاي آموزشي مختلف و مورد نياز دختران در دستورکار برنامه هاي ارتقاي سلامت قرار گيرد.

 
کلید واژه: آموزش، آگاهي، بهداشت بلوغ، دانش آموزان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 277   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی