نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر شیب زمین، شرایط رطوبتی خاک و کاربری اراضی در زمان شروع رواناب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رييسيان روانبخش*
 
 *مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري
 
عنوان همایش: همايش ملي فرسايش و رسوب
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1384دوره 3
 
چکیده: 

در لحظه اي از بارندگي كه شدت بارش بيش از نفوذپذيري خاك باشد، آبدوي روي زمين شروع مي شود. مدت زمان آبدوي تاثير زيادي در ميزان فرسايش خاك و وقوع سيلاب دارد. اطلاع از زمان آغاز آبدوي روي خاك كمك شاياني به تخمين ميزان هرز آب و جريان سطحي، حجم رواناب و ميزان تلفات خاك ناشي از يك بارش خواهد نمود. عوامل مختلفي در زمان شروع آبدوي موثر هستند. در اين تحقيق اثر شيب زمين، كاربري اراضي و شرايط رطوبتي در زمان شروع آبدوي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داده است بطور كلي با افزايش شيب زمان آبدوي كاهش يافته، شخم اراضي باعث تاخير در شروع آبدوي گرديده است. همچنين هرچه خاك خشك تر باشد، شروع بارندگي در شرايط خشك سه برابر شرايط مرطوب و در اراضي شخم خورده نسبت اراضي مرتعي شخم نخورده نيز به همين نسبت بوده است.

 
کلید واژه: كاربري اراضي، شيب، شروع آبدوي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی