برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

داوری در حقوق بین الملل خصوصی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: انتظاري نجف آبادي عليرضا,بابائيان حسن
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس سالانه پژوهش هاي حقوقي و قضايي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

رسيدگي به اختلافات و دعاوي يا از طريق محاکم رسمي دادرسي است که منشا مشروعيتشان از قانون است و يا توسط شخص يا اشخاصي است که مشروعيتشان براي دادرسي ناشي از تراضي و توافق طرفين دعوي است که رسيدگي از طريق داوري در دسته اخير جاي مي گيرد. حل وفصل اختلافات از طريق داوري تجربه موفق بازرگانان و شرکت هاي تجاري در حل مناقشات به شيوه مسالمت آميز و سريع به حساب مي آيد. در داوري هاي بازرگاني بين المللي همانند دادگاه هاي داخلي که به مسايل بين المللي رسيدگي مي نمايند. تعيين حقوق حاکم برماهيت واجد اهميت خاصي است: دادگاه داوري بين المللي يا دادگاه داخلي بايد تعيين کند که حقوق حاکم بر ماهيت دعوي کدام است، به ديگر سخن بايد مشخص نمايد که مسايل ماهوي مورد نزاع تابع کدام قانون است و بر طبق کدام قواعد بايد حل و فصل شود داوري در حقوق اسلامي تحت عنوان قضاوت تحکيمي مطرح مي شود. مستند آن، آيه شريفه (و ان خفتم شقايق بينهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها) مفاد آيه مويد جواز و نفوذ داوري در اختلافات خانوادگي است که با الغاي خصوصيت مي توان آن را به اختلاافات مشابه تسري داد. مطابق با ماده 454 قانون آئين دارسي مدني ايران کليه اشخاصي که اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يکديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده يا نشده باشدو در صورت طرح در هر مرحله از رسيدگي باشد، به داوري يک يا چند نفر ارجاع دهند قانون داوري تجاري بين المللي، مانند قانون نمونه آنسيترال، مشتمل بر 36 ماده است و فصل بندي آن مشابه فصل بندي قانون نمونه است برخي از مقررات داوري در فضاي بين المللي عبارتند از داوري در قانون داوري نمونه آنسيترال 1985 و داوري در قانون مرکز حل اختلافات ناشي از سرمايه گذاري، معروف به «اکسيد».مزيت داوري بين المللي عبارتست از سرعت، رسيدگي فني و تخصصي، جنبه محرمانه بودن، امتياز بي طرفي داوري، مزيت کم هزينه تر بودن، امتياز مسالمت آميز بودن، مزيت شناسايي و اجراي بهتر و گسترده تر. در مورد معيار وصف بين المللي در نظام هاي مختلف حقوقي، معيار واحدي وجود ندارد، برخي از نظام ها، داوري را زماني بين المللي مي دانند که لااقل يکي از طرفين اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند و برخي نظام ها، داوري را بين المللي تلقي مي نمايند.در صورتيکه الف: يکي از طرفين در خارج سکونت داشته باشد. ب: محل تجارت يکي از طرفين در خارج باشد. ج: محل اجراي بخش مهمي از تعهد در خارج از کشور باشد. همچنين قانون نمونه انسيترال 1985 داوري را بين المللي مي داند الف) اگر محل تجارت در زمان انعقاد قرارداد، در کشورهاي مختلف باشد. ب) محل داوري مطابق قرارداد که بخش عمده تعهد ناشي از رابطه تجاري قرار است در آنجا اجرا شود در خارج از کشوري باشد که محل تجارت طرفين قرار دارد. ج) طرفين اختلاف صراحتا توافق کرده باشند که موضوع توافق نامه داوري به بيش از يک کشور ارتباط داشته باشد. حقوق حاکم بر ماهيت داوري بين المللي عبارتند از 1-کنوانسيون ها 2-توافقات طرفين 3-انتخاب و نظر داوران 4-قواعد نظام هاي حقوقي داخلي 5-رويه داوري بين المللي. موافقت نامه يا به صورت شرط داوري يا به صورت قرارداد مستقل داوري است در اين تحقيق که به روش کتابخانه اي است نسبت به اين موضوعات بحث شده است.

 
کلید واژه: داوري، داوري تجاري بين المللي، حقوق حاکم، مزيت داوري بين المللي، معيار بين المللي، موافقتنامه داوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 2991   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی