برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه روحیه پرسشگری بر خودنظم دهی فراشناختی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان رشتخوار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مرادي محمود,عجم علي اكبر
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1396دوره 3
 
 
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش بررسي نقش روحيه پرسشگري بر خودنظم دهي فراشناختي دانش آموزان متوسطه اول شهرستان رشتخوار بوده است که در سال تحصيلي 95-94 صورت گرفت. جامعه آماري شامل تمامي دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول شهرستان رشتخوار بود که با توجه به جدول مورگان نمونه اي 330 نفري (سه نفر بيشتر از جدول پيشنهادي) در نظر گرفته شد و پرسشنامه 22 سوالي 5 مولفه اي روحيه پرسشگري و پرسشنامه 12 سوالي داراي امتيازات 1 تا 7 خودنظم دهي فراشناختي در بين دانش آموزان توزيع شد نتايج بيانگر تفاوت روحيه پرسشگري در دختران وپ سران دانش آموز بدون توجه به پايه تحصيلي و نيز رابطه معنادار بين روحيه پرسشگري و خودنظم دهي فراشناختي است. خودنظم دهي فراشناختي دختران و پسران متفاوت است و معدل با روحيه پرسشگري ارتباط دارد. نتيجه اين پژوهش رابطه معنادار بين روحيه پرسشگري و خودنظم دهي فراشناختي در دانش آموزان متوسطه اول را نشان داد.

 
کلید واژه: روحيه پرسشگري، خودنظم دهي فراشناختي، فراشناخت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 123   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی