برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان تاثیرپذیری نظام تصمیم گیری سازمان از سیستم های اطلاعات مدیریت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: امرايي فريبا,رمضان مجيد,حقيقت منفرد جلال
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1396دوره 3
 
 
چکیده: 

در دنياي فراپيچيده و فرامدرن امروزي، نقش سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و تاثير انکار ناپذير آن بر جامعه و سازمان ها برکسي پوشيده نيست. سازمان ها نيز از اين امر مستثنا نيستند و به اطلاعات صحيح، دقيق و روز آمد نياز دارند تا بر مبناي آن بتوانند تصميماتي بخردانه و درست بگيرند. امروزه نظام هاي اطلاعاتي تاثير شگرفي بر ساختار سلسله مراتبي سازمان ها دارند، به گونه اي که مديران سطوح مختلف، خود را بي نياز از اين اطلاعات نمي دانند به هر حال، يکي از عوامل موثر در بهبود نظام تصميم گيري در سازمان، وجود سيستم هاي اطلاعاتي است. پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات مديريت در بهبود فرآيند تصميم گيري مي باشد. روش انجام پژوهش حاضر، توصيفي پيمايشي و از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري پژوهش، - در برگيرنده مديران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي مي باشد. ابزار اصلي گردآوري داده ها، پرسشنامه مي باشد. يافته ها حاکي از آن است که سيستم هاي اطلاعات مديريت با بهبود فرآيند تصميم گيري در سازمان ارتباط مثبت و معناداري دارد.

 
کلید واژه: نظام تصميم گيري، مديريت، سيستم هاي اطلاعاتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 176   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی