برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه مالکیت نهادی و همزمانی قیمت سهم شرکت با قیمت بازار سهام

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مسيح آبادي ابوالقاسم,ياري فاطمه*,رفيعي مهدي
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور، نيشابور، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1396دوره 3
 
چکیده: 

اين تحقيق به بررسي رابطه بين درصد مالکيت نهادي و همزماني قيمت سهم شرکت با قيمت بازار سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. همزماني قيمت سهام به گرايش حرکت قيمت سهام شرکت در يک دوره زماني مشخص اشاره مي کند که اين گرايش مي تواند وابسته به روند قيمت بازار سهام باشد، اين حرکت باهم و در يک راستاي قيمت سهام شرکت و بازار را همزماني قيمت سهام مي گويند. هدف اين تحقيق، تعيين اين موضوع است که آيا درصد مالکيت نهادي اثر مهم و معني داري بر همزماني قيمت سهم شرکت با قيمت بازار سهام دارد؟ در اين تحقيق، مالکيت نهادي به عنوان متغير مستقل و همزماني قيمت سهام به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است، همچنين شامل متغيرهاي کنترلي: اندازه شرکت، اهرم شرکت، چولگي بازده ماهانه سهام شرکت و انحراف استاندارد بازده ماهانه صنعت نيز مي باشد. براي بررسي مورد نظر تعداد 55 شرکت طي دوره زماني 1386 تا 1391 به عنوان نمونه انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضيه از روش رگرسيون چندگانه با مدل اثرات تصادفي بهره گرفته شده است. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد که بين درصد مالکيت نهادي و همزماني قيمت سهم شرکت با قيمت بازار سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معناداري وجود ندارد.

 
کلید واژه: مالکيت نهادي، همزماني قيمت سهام، اندازه شرکت، اهرم شرکت، انحراف استاندارد بازده
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 164   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی