برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت بر بهبود کارکرد اوج لذت جنسی مردان 20 تا 40 سال مبتلا به اختلال نعوظ و انزال زودرس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني سيدعادل,آهي قاسم
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1396دوره 3
 
چکیده: 

مقدمه: رشد جنسي نيز بخش مهمي از زندگي انسان هاست. به هنگام رشد جنسي مردم درباره ماهيت رفتارهاي جنسي مطالبي ياد مي گيرند و فعاليت هاي جنسي خود را بطور خواسته و يا ناخواسته تعيين مي کنند. هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي روان درماني پويشي کوتاه مدت بر بهبود کارکرد اوج لذت جنسي مردان 20 تا 40 سال مبتلا به اختلال نعوذ و انزال زودرس شهر بيرجند بود.
مواد و روش ها: جامعه آماري اين پژوهش را کليه مردان مراجعه کننده به مراکز درماني شهر بيرجند که بر اساس نظر متخصصان باليني و بر مبناي معيارهاي تشخيصي
DSM-5 تشخيص اختلال نعوظ و انزال زودرس دريافت کرده اند تشکيل داده است. از بين مراجعه کنندگان به کلينيک روانپزشکي که تشخيص اختلال نعوظ و انزال زودرس دريافت کرده اند، تعداد 24 نفر به صورت در دسترس انتخاب، و در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. شرايط ورود به پژوهش محدوده سني 20 تا 40 سال، نداشتن اختلال رواني، عدم مصرف دارو و مواد مخدر، عدم دريافت انواع ديگر درمان مي باشد. روش پژوهش از نوع پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و آزمايش مي باشد. پرسشنامه شاخص بين المللي عملکرد نعوظ بر روي هر دو گروه اجرا شد، گروه آزمايش به مدت 15 جلسه تحت درمان روان پويشي فشرده کوتاه مدت قرار گرفت. سپس پس آزمون بر گروه آزمايش و کنترل انجام شد.
يافته ها: نتيجه تجزيه و تحليل آماري از طريق تحليل کوواريانس حاکي از تاييد فرضيه پژوهش مبني بر روان درماني پويشي کوتاه مدت بر بهبود کارکرد اوج لذت جنسي مردان 20 تا 40 سال مبتلا به اختلال نعوظ و انزال زودرس موثر است. ميزان تاثير اين مداخله 0.69 بود.
نتيجه گيري: پيشنهاد مي شود از روان پويي کوتاه مدت به عنوان يک روش درماني در کلينيک ها و مراکز مشاوره براي درمان اختلالات جنسي استفاده شود.

 
کلید واژه: روان درماني پويشي کوتاه مدت،اختلال جنسي، کارکرد اوج لذت جنسي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 443   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی