برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش سرامحله ها بر افزایش حس تعلق به محله (مطالعه موردی: ناحیه یک منطقه 14 تهران)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ربيعي نژاد تحسين,ارغان عباس
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1396دوره 3
 
 
چکیده: 

در پي گسترش شهرها و به وجود آمدن گسست اجتماعي، نياز به مطالعات روابط اجتماعي و عناصر تاثير گذار در اين روابط احساس گرديد. هم چنين به دنبال رشد وسيع فيزيکي شهرها و گسترده تر شدن دامنه مبادلات انساني، موضوع هويت يابي در محله هاي مسکوني و سازماندهي روابط ساکنين شهري با سکونتگاه هاي زيستي در شهر، واحد محله شهري به يکي از لوازم ضروري ساماندهي شهرها توسط مديريت شهري تبديل شد. در ادامه با تکيه بر روش پرسشنامه و پرسيدن سوالاتي در قالب طيف ليکرت براي شاخص هاي تحقيق، به جمع آوري داده ها پرداخته شد و از آزمون آماري Chi square، براي تجزيه و تحليل داده ها و اثبات فرضيه استفاده گرديد و مشخص گرديد در جامعه آماري مورد مطالعه که همان شهروندان ناحيه يک شهرداري منطقه 14 تهران بوده اند، روند گسست اجتماعي تحقق پيدا کرده که با ايجاد مراکز سرا محله ها، نتايج مثبت تحکيم اين روابط بوجود آمده است. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي نقش و عملکرد نهادهاي محله اي و به طور خاص سرا محله ها بر ايجاد حس تعلق به محله بر اساس ويژگيهاي خاص محله اي از جمله وجود همبستگي هاي بين ساکنان و روابط همسايگي و اعتقادات و رسوم خاص در محدوده محلات ناحيه يک شهرداري منطقه 14 تهران بود. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که سرا محله ها و نحوه عملکردشان و شيوه مديريت محلي در اين ناحيه سبب افزايش حس تعلق اجتماعي به محله شده است.

 
کلید واژه: سرا محله ها، حس تعلق به محله، ناحيه يک منطقه 14 تهران، مديريت شهري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 120   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی