نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ویژگی های مورفوکلیماتیک آبکندهای استان خراسان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رنگ آور عبدالصالح,انگشتري حسن,صوفي مجيد
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي فرسايش و رسوب
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1384دوره 3
 
چکیده: 

به منظور پيدا كردن راه حل هاي اصولي و علمي مهار و كنترل آبكندها، داشتن اطلاعات جامع و كامل ار خصوصيات خاك، نوع اقليم، نوع كاربري و ساير ويژگي هاي آبكندها، در مناطق مبتلا به فرسايش آبكندي ضروري است. با اين اهداف، با استفاده از اطلاعات منابع ذيصلاح، عكس هاي هوايي، نظرات كارشناسي، مديريت اجرايي آبخيزداري و استعلام از منابع مختلف، مناطق آبكندي استان خراسان و شناسايي و پس از بازديدها و بررسي هاي صحرايي با استفاده از GPS محدوده گسترش آبكندها مشخص گرديد. نقشه رقومي اين محدوده ها در محيط Ilwis تهيه مساحت هر منطقه آبكندي محاسبه گرديد. نقشه محدوده آبكندها با نقشه اقليم تهيه شده به روش دومارتن گسترده منطبق و اقاليم مناطق آبكندي تعيين و به تفكيك اقليم دسته بندي شدند. از مناطق آبكندي واقع در هر تااقليم، دو آبكند معرف با دو تكرار تعيين گرديد. خصوصيات مورفومتريك هريك از آبكندهاي انتخابي از قبيل شكل و پلان سر، پلان عمومي، طول، عرض و عمق آبكند تعيين و اندازه گيري شده وپرسشنامه مربوط به اطلاعات صحرايي از قبيل كاربري قديم و جديد اراضي، خسارت وارده و علل ايجاد آن بر اساس شواهد صحرايي تهيه گرديد. نمونه برداري خاك از افقهاي قابل تشخيص سرآبكند 25% و 75% طول آبكند، از ديواره انجام و در آزمايشگاه مقادير كمي پارامترهايي همچون اسيديته، هدايت الكتريكي، درصد گچ، درصد آهك، درصد رس، درصد سيلت، درصد شن، بافت، كلر، درصد اشباع و كلاس پايداري تعيين شد.
اطلاعات حاصل از اين تحقيق نشان داد كه عمده مناطق آبكندي استان خراسان در نواحي مسطح و تپه ماهورهاي كم شيب شمالي و مركزي كه داراي اقليم نيمه خشك سرد، خشك بياباني سرد و نيمه خشك فرا سرد مي باشند، قرار دارد. بيشترين سطح آبكندها با مساحت 18114 هكتار در اقليم خشك بياباني سرد و كمترين آن با مساحت 13739 هكتار در اقليم نيمه خشك سرد واقع است. پلان عمومي آبكندها اكثرا شاخه اي يا سرشاخه اي و مقطع آنها U شكل مي باشد. بافت خاك نمونه ها سبك تا متوسط و حداكثر نسبتا سنگين بوده و پايداري خاكدانه ها در كلاس يك مي باشد. ريزدانه بودن بافت خاك و حساسيت زياد و ذاتي آن به فرسايش، وجود املاح و تغيير كاربري از عوامل اصلي ايجاد آبكند در استان خراسان مي باشد. زمين شناسي مناطق آبكندي از تشكيلات حساس به فرسايش از قبيل مارنها تشكيل شده كه ريزدانه و توام با املاح مي باشند.

 
کلید واژه: فرسايش خاك، خراسان، مورفوكليماتيك
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 59   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی