برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه بین ترکیب بدنی و میزان فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا سمنان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آقايان صديقه,شعباني مهدي,امينيان محسن,كلارجاني اسماعيل,فلاح زاده فهيمه
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين ترکيب بدني و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا (فرهنگيان) سمنان انجام گرديد. در اين مطالعه ي مقطعي، جامعه تحقيق شامل کليه دانشجويان دختر پرديس الزهراي دانشگاه فرهنگيان استان سمنان بود که از اين ميان 177 نفر به صورت تصادفي جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. بعد از انجام معاينات پزشکي و تکميل فرم رضايت نامه، قد و وزن جهت محاسبه شاخص توده بدني، نسبت دور کمر به دور باسن افراد اندازه گيري شد. اطلاعات مربوط به ميزان فعاليت بدني افراد نيز با استفاده از پرسش نامه فعاليت بدني فرم کوتاه جمع آوري گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 21 و با محاسبه شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون هاي همبستگي پيرسون و اسپيرمن در سطح معني داري (P<0.05) تجزيه و تحليل شد. بر اساس نتايج بدست آمده دانشجويان شرکت کننده در سنين 19 تا 25 سال بودند و شاخص توده ي بدني اين افراد بين 16.23 تا 39.76 قرار داشت. سطح فعاليت بدني دانشجويان استقامت قلبي- عروقي (r=0.17 و p=0.01) با چابکي (r=-0.19 و p=0.009) و استقامت عضلات شکم (r=0.17 و p=0.01) رابطه معني داري را نشان داد. نتايج اين تحقيق نشان داد بين شاخص توده بدني افراد با استقامت قلبي- عروقي (r=-0.27 و p=0.001)، چابکي (r=0.195 و p=0.009) و استقامت عضلات شکم (r=-0.28 و p=0.001) رابطه معني داري وجود دارد. ولي رابطه آن با انعطاف پذيري معني دار نمي باشد. اين در حاليست که نسبت دور کمر به دور باسن فقط با استقامت عضلات شکم رابطه معني داري را نشان مي دهد (r=-0.17 و p=0.02) و رابطه آن با ديگر شاخص هاي آمادگي جسماني از لحاظ آماري معني دار نمي باشد. تحقيق حاضر نشان داد سطح فعاليت بدني دانشجويان و ترکيب بدني آن ها هيچ گونه ارتباط آماري را نشان نداد.

 
کلید واژه: ترکيب بدني، فعاليت بدني، دانشجويان دختر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 146   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی