برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط هوش هیجانی و هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خسروي سمانه*,نوربخش پريوش,خداياري عباس
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش هيجاني و هوش معنوي با استرس شغلي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان بود. روش پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد و گردآوري داده ها به صورت ميداني انجام پذيرفت. جامعه آماري اين تحقيق شامل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز که جمعا 160 نفر (100 نفر مرد و 60 نفر زن) بود که به عنوان تمام شمار جامعه آماري بصورت نمونه آماري انتخاب و پرسشنامه هاي پژوهش در اختيار آنان قرار گرفت. ابزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق سه پرسشنامه استاندارد هوش هيجاني برادبري و گريوز (2005)، هوش معنوي کينگ (????) و پرسشنامه استرس شغلي فيليپ رايس (1992) بوده است. جهت آزمون فرضيه ها، داده هايي که از طريق توزيع و جمع آوري پرسشنامه بين کارکنان زن و مرد اداره کل ورزش و جوانان استان البرز به دست آمد، از طريق آزمون همبستگي پيرسون براي تعيين ارتباط ميان متغيرها، و آزمون رگرسيون خطي براي پيش بيني متغيرهاي مورد بررسي قرار گرفت. يافته هي پژوهش نشان داد مولفه هاي هوش هيجاني، 43 درصد و مولفه هاي هوش معنوي 48 درصد تغييرات مربوط به استرس شغلي كاركنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز را تبيين مي كنند. بر مبناي نتايج اين پژوهش مي توان گفت بين هوش هيجاني، هوش معنوي با استرس شغلي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ارتباط معني داري وجود دارد. به نوعي که افزايش هوش هيجاني و معنوي باعث کاهش استرس شغلي کارمندان شده است.

 
کلید واژه: هوش هيجاني، هوش معنوي، استرس شغلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 108   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی