برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تمرین هوازی و مصرف روغن زیتون بر نیمرخ لیپیدی و شاخص توده بدن زنان دارای اضافه وزن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اجرايي نسيم*,آذربايجاني محمدعلي,پيري مقصود
 
 *شهرستان صحنه
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

روش هاي مختلفي اعم از دارو درماني، فعاليت بدني و اصلاح رژيم غذايي جهت کنترل وزن و بهبود نيمرخ ليپيدي افراد داراي اضافه وزن موردمطالعه قرارگرفته اند. با اين وجود به دليل چند وجهي بودن پديده نيمرخ ليپيدي نتايج متناقض است. بر اين اساس مطالعه حاضر با هدف تاثيرهمزمان روغن زيتون و تمرين هوازي برنيمرخ ليپيدي وشاخص توده بدن زنان داراي اضافه وزن انجام شد. دريک کارآزمايي نيمه تجربي 27 زن 25 تا 45 ساله داراي اضافه وزن به عنوان آزمودني انتخاب و در چهار گروه تمرين هوازي + روغن زيتون، تمرين هوازي + روغن آفتابگردان، تمرين هوازي، و روغن زيتون تقسيم شدند. 5 ميلي ليتر خون سياهرگي قبل و پس از 6 هفته مداخله از آزمودني ها جمع آوري شد. تغييرات سطوح LDL و کلسترول تام تفاوتي را بين چهار گروه پژوهش نشان نداد. با اين حال تفاوت بين چهار گروه براي سطوح HDL و تري گليسريد (TG) معنادار بود. به طوري که HDL فقط در گروه مصرف روغن آفتابگردان همراه با تمرين هوازي به طور معنادار افزايش يافت، و TG نيز اگرچه در دو گروه مصرف روغن آفتابگردان همراه با تمرين هوازي و مصرف روغن زيتون همراه با تمرين هوازي به طور معنادار کاهش يافت، اما اين کاهش در گروه مصرف روغن آفتابگردان همراه با تمرين هوازي به طور معنادار بيشتر بود. لذا به نظر مي رسد مصرف روغن آفتابگردان همراه با تمرين هوازي تاثيرات مطلوب تري را بر پروفايل ليپيد زنان داراي اضافه وزن داشته باشد. به هر حال بررسي هاي بيشتر ضروري مي باشد.

 
کلید واژه: نيمرخ ليپيدي، روغن زيتون، تمرين هوازي، چاقي، HDL
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 153   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی