برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر یک دوره رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر کمال گرایی منفی و تحلیل رفتگی ورزشکاران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رفعت محمدصادق*,صنعت كاران افسانه,محمدخاني شهرام
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير رفتار درماني عقلاني هيجاني بر کمال گرايي منفي و تحليل رفتگي ورزشکاران بود. به اين منظور، با استفاده از پرسش نامه کمال گرايي مثبت و منفي و پرسش نامه تحليل رفتگي ورزشکار، 30 نفر از کشتي گيران حرفه اي مذکر رده سني 18- 14 سال که نمرات بالايي در کمال گرايي منفي و تحليل رفتگي ورزشي داشتند، به صورت هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار داده شدند. پکيج مداخله در طول هشت جلسه يک ساعته براي گروه آزمايش اجرا گرديد. نتايج حاصل از آزمون تي مستقل نشان داد که رفتار درماني عقلاني هيجاني باعث کاهش معنادار کمال گرايي منفي مي شود، اما روي تحليل رفتگي ورزشي کشتي گيران فرنگي کار تاثير معناداري نداشته است. نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد که از رفتار درماني عقلاني هيجاني مي توان در اصلاح باورهاي کمال گرايانه منفي و ناکارآمد ورزشکاران استفاده کرد.

 
کلید واژه: مداخله روان شناختي، رفتار درماني عقلاني هيجاني، کمال گرايي منفي، تحليل رفتگي، کشتي گيران فرنگي کار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 68   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی