برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی بر سطوح MANF مخچه در برابر ضایعه القاء شده پارکینسون با تزریق 6-OHDA در موش نر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي ملوك*
 
 *آموزش و پرورش شهرستان آمل
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

زمينه و هدف: نقش استرس اکسايشي در آسيب شناسي پارکينسون با وجود تعداد زيادي مطالعات محرز است. عصاره هيدروالکي گل گياه ازگيل ژاپني سرشار از ترکيبات فنولي است. تحقيق حاضر با هدف بررسي اثر محافظتي عصاره گل گياه ازگيل ژاپني در برابر کاهش سطح MANF مخچه ناشي از ضايعه القاء شده با تزريق درون بطني  6- هيدروکسي دوپامين در موشهاي صحرايي نر انجام گرديد.
روش بررسي: موش ها به سه گروه: پايه، کنترل پارکينسوني و مصرف عصاره تقسيم شدند. گروه مصرف عصاره به مدت دوازده هفته و در هر هفته سه بار عصاره را به صورت صفاقي و به ميزان 200 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن دريافت کردند. استرس ايجاد شده در موش ها با تزريق محلول 6-هيدروکسي دوپامين (6-OHDA) به داخل بطن راست مغز صورت گرفت. سطح MANF مخچه با روش الايزا اندازه گيري گرديد. داده ها به روش One way ANOVA و آزمون تعقيبي LSD تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که مصرف عصاره به طور معناداري مانع از کاهش سطح MANF مخچه در موش هاي پارکينسوني مي شود (p=0.022).
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که پيش درمان با مصرف عصاره گل گياه ازگيل ژاپني مي تواند منجر به محافظت از سطح
MANF مخچه در برابر ضايعه ناشي از 6- هيدروکسي دوپامين شود و احتمالا مي تواند نقش حفاظتي در برابر بيماري پارکينسون داشته باشد.

 
کلید واژه: گياه ازگيل، MANF ،6-OHDA، پارکينسون
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 44   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی