برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تداخل زمینه ای بر یادگیری آشکار و پنهان مهارت سرویس تنیس روی میز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: لطفي غلامرضا,طهماسبي فرشيد,آذريان مسعود*
 
 *دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير تداخل زمينه اي بر يادگيري آشکار و پنهان مهارت سرويس تنيس روي ميز مي باشد. جامعه اين تحقيق دانشجويان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران در سال تحصيلي 95-96 بودند که 48 نفر دانشجوي پسر راست دست و مبتدي با دامنه سني 18-26 سال به صورت داوطلب از بين آنها انتخاب شد و بعد از پيش آزمون با استفاده از روش ABBA در چهار گروه همسان قرار گرفتند. شرکت کنندگان به مدت 3 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 3 بلوک 15 کوششي تمرين کردند. پس از پايان آخرين جلسه تمرين يک پس آزمون گرفته شد و 72 ساعت بعد از آخرين جلسه تمريني آزمون يادداري و يک ساعت بعد از آزمون يادداري آزمون انتقال گرفته شد.
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون شاپيرو-ويلک جهت بررسي توزيع طبيعي داده ها، آزمون لوين جهت بررسي همگني واريانس ها، تحليل واريانس يک راهه جهت بررسي نمرات پيش آزمون و تحليل واريانس عاملي جهت بررسي دو عامل شيوه آرايش تمرين و شيوه يادگيري انجام گرفت. نتايج نشان داد تفاوت معناداري بين مراحل پس آزمون يادداري و انتقال وجود ندارد. هر چند گروه هايي که به شيوه تصادفي تمرين کرده بودند در آزمون يادداري و انتقال ميانگين بالاتري داشتند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد گروه هايي که به شيوه يادگيري پنهان تمرين کردند و از اهداف، امتياز ها و علائم خط کشي شده روي ميز تنيس روي ميز بي اطلاع بودند نسبت به گروهي که به شيوه آشکار تمرين کرده بودند و از همه قواعد و دستورالعمل ها باخبر بودند، عملکرد برابري داشتند
.

 
کلید واژه: تداخل زمينه اي، تمرين قالبي، تمرين تصادفي، يادگيري پنهان، يادگيري آشکار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 334   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی