برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير تمرينات هوازي منتخب بر حداکثر اکسيژن مصرفي، شاخص توده بدن و لپتين سرم دانش آموزان دختر چاق مقطع راهنمايي شهر کرمان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بهنام مقدم محدثه*,زارعي مهلا,نازلي عباس
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، کرمان
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير تمرينات هوازي شنا بر VO2max،BMI و لپتين سرم دانش آموزان دختر چاق مقطع راهنمايي بود. متغيرهاي پژوهش شامل؛ حداکثر اکسيژن مصرفي، شاخص توده بدن و ميزان لپتين سرم و برنامه تمرين شامل؛ تمرينات شنا با شدت 60 تا 70 درصد RRmax در طول 8 هفته و تواتر 3 روز در هفته به مدت 60 دقيقه بود. روش پژوهش از نوع نيمه تجربي و از بين جامعه آماري بالغ بر 4500 نفر، 27 نفر به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب و در دو گروه کنترل (13 نفر) و تجربي (14 نفر) تقسيم شدند. در مرحله پيش آزمون مشخصات فردي و ويژگي بدني آزمودني ها اندازه گيري و ثبت شد و بدنبال آن آزمايش خوني مورد نظر انجام گرفت. سپس گروه تجربي برنامه تمرين را آغاز کردند در اين مرحله زماني گروه کنترل هيچگونه برنامه ورزشي را دنبال نکرد. در مرحله پس آزمون اندازه گيري هاي قبلي و آزمايشات خون تکرار گرديد و داده ها بر اساس آزمون T مستقل محاسبه شد و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار Spss 24 استفاده گرديد و نتايج نشان داد که برنامه تمرين هوازي منتخب بر لپتين سرم آزمودني ها تاثير داشت. برنامه تمرين هوازي منتخب بر ميزان VO2max آزمودني ها تاثير داشت. برنامه تمرين هوازي منتخب بر ميزان BMI آزمودني ها تاثيري نداشت.

 
کلید واژه: لپتين، شاخص توده بدن، حداکثر اکسيژن مصرفي، توده چربي، کرمان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 109   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی