برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر یک دوره تمرینات هوازی بر غلظت ایمونوگلوبین های IgA و IgG سرم مردان غیرورزشکار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كرم الهي امير*,مرادپوريان محمدرضا,شجاعي پرويز,حسن وند بهمن,شرقي فيروز
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

تحقيق حاضر با اثر يک دوره تمرينات هوازي بر غلظت ايمونوگلوبين هاي IgA و IgG سرم مردان غيرورزشکار انجام شد. روش تحقيق، نيمه تجربي و از نظر هدف کاربردي است. نمونه آماري شامل 24 مرد غير ورزشکار با ميانگين سن 22.7±4.2 سال، قد 173.6±5.01 سانتيمتر و وزن 71.7±5.6 کيلوگرم بود که به صورت تصادفي به دو گروه 12 نفره تجربي (تمرينات هوازي) و کنترل تقسيم شدند. متغيرمستقل، هشت هفته تمرين هوازي (شامل سه جلسه يک ساعته در هفته) و متغيرهاي وابسته شامل غلظت ايمونوگلوبين هايG (IgG) و A (IgA) مي باشد. گروه كنترل نيز طي دوره تحقيق فعاليت ورزشي انجام ندادند. نمونه هاي خوني (جهت ارزيابي IgG) و نيزبزاقي (جهت ارزيابي IgA) 24 ساعت قبل و 24 ساعت پس ازاتمام آخرين جلسه پروتکل تمريني جمع آوري شد. تجزيه و تحليل فرضيه ها با استفاده از آزمون هاي t وابسته و مستقل انجام شد. نتايج نشان داد که يک جلسه تمرين وامانده ساز هوازي بر غلظت IgG (P=0.0001) و IgA سرم (P=0.0001) در مردان تمرين کرده تاثير معني داري دارد.

 
کلید واژه: ايمونوگلوبين، IgA و IgG، تمرين هوازي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 129   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی