برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه موج های قلبی ورزشکاران نخبه در رشته های مختلف ورزشی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي شاد مرسا*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت، مرودشت، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

تغييرات نوار قلب در ورزشکاران شايع است و معمولا منعکس کننده بازسازي ساختاري و الکتريکي قلب در نتيجه سازگاري به فعاليت ورزشي منظم است. هدف از مطالعه حاضر مقايسه دوره قلبي بين ورزشکاران نخبه رشته هاي مختلف ورزشي بود. تحقيق حاضر از نوع کاربردي بود. بدين منظور 30 نفر از مردان داوطلب ورزشکار از رشته هاي هندبال (10 نفر)، دو و ميداني (10 نفر) و واليبال (10 نفر) با دامنه ي سني 26.3±3.05 سال انتخاب شد. جهت انجام تحقيق حاضر ابتدا قد، وزن و نمايه ي توده ي بدن اندازه گيري شد. وجهت بررسي موج هاي قلبي از دستگاه ECG استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق از آزمون تحليل واريانس يک راهه به همراه آزمون تعقيبي توکي استفاده شد (p£0.05). جهت تجزيه وتحليل داده از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده گرديد. نتايج آزمون تحليل واريانس يک راهه نشان داد بين موج P (P=0.08) و کمپلکس QRS (P=0.23) و فاصله PQ (P=0.85) سه گروه تفاوت معنادار وجود ندارد. موج QT در ورزشکاران دو و ميداني نسبت به ورزشکاران واليبال (P=0.04) و هندبال (P=0.048) به طور معناداري بيشتر بود. به طور کلي مي توان نتيجه گرفت ورزش هاي استقامتي با افزايش فواصل PQ ، پرشدن بهتر بطن ها در زمان دياستول و نيز خون رساني بطني بهتري را فراهم مي سازند.

 
کلید واژه: موج هاي قلبي، ورزشکاران نخبه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 130   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی