برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر شش هفته تمرینات عضلات core بر عملکرد حرکتی و میزان درد دختران غیر ورزشکار مبتلا به کمردرد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي آزاد*,تقي زاده الميرا,دستي منوچهر
 
 *دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  مركز آموزش تخصصي ورزش و هنر بيدار دل، دانشگاه علوم پزشكي آبادان
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر اثر شش هفته تمرينات عضلات core بر عملکرد حرکتي و ميزان درد دختران غير ورزشکار مبتلا به کمردرد بود. مطالعه حاضر از نوع تحقيقات نيمه تجربي ميباشد، آزمودني هاي اين پژوهش شامل 30 دختر غير ورزشکار مبتلا به بودند که بصورت همگن و تصادفي در دو گروه تجربي (n=10) و کنترل (n=10) قرار گرفتند. قبل و بعد از انجام پروتکل تمريني به منظور ارزيابي ميزان درد و عملکرد حرکتي از پرسشنامه هاي Oswestry و مقياس VAS استفاده شد. سپس گروه تجربي به-مدت شش هفته تمرينات عضلات ناحيه مرکزي را انجام دادند. جهت تجزيه تحليل داده ها از آزمون تي جهت بررسي ميزان تغييرات استفاده شد.
نتايج تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد که بعد از انجام يک دوره تمرينات عضلات ناحيه مرکزي بدن، تفاوت معني داري در ميزان درد و عملکرد حرکتي آزمونهاي گروه تجربي در پس آزمون نسبت به پيش آزمون نشان داد در حالي که در گروه کنترل هيچ گونه تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. از يافته هاي اين تحقيق مي توان بيان کرد که تمرينات عضلات ناحيه core در کاهش درد و بهبود عملکرد در بيماران مبتلا به کمردرد تاثير دارد. لذا پيشنهاد مي شود که در برنامه درماني ورزشکاران مبتلا يه کمردرد در کنار ساير روش هاي درماني تمرينات ناحيه core نيز در نظر گرفته شود.

 
کلید واژه: ناحيه مرکزي بدن، کمر درد، عملکرد حرکتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 536   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی