برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رویکردی شناختی به یک فعل چندمعنای ترکی آذربایجانی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حضرتي يوسف*
 
 *گروه زبان و زبان شناسي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي ادبيات و زبان شناسي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  انجمن هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 2
 
 
چکیده: 

هدف از تحقيق حاضر بررسي چندمعنايي فعل/musahide etmek/ (مشاهده کردن) در زبان ترکي آذربايجاني از شناختي است. اين تحقيق توصيفي- اسنادي است و سعي شده تا معاني گوناگون فعل بر اساس رويکرد معني شناسي شناختي مورد تحليل قرار گيرد و توصيفي از روابط موجود ميان اين معاني ارائه گردد و علت وجود اين روابط بيان شود. جهت نيل به اين هدف پيکره زباني مورد استفاده در اين پژوهش پايگاه داده هاي زبان ترکي آذربايجاني از جمله فرهنگ هاي لغت، کتاب ها، مجلات، روزنامه ها و شم زباني نويسنده مي باشد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهند که براي فعل/musahide etmek/ (مشاهده کردن) حدود 63 کاربرد و بعد از طبقه بندي آن ها 15 معنا استخراج گرديد. همچنين آن ها نشان مي دهند که چندمعنايي و استعاره پديده اي نظام مندند و عواملي همچون استعاره و مجاز در شکل گيري و توصيف آن دخيلند و اين امر باعث بسط معنايي و نهايتا منجر به چندمعنايي فعل مي شود، به اين ترتيب شبکه گسترده معنايي فعل شکل مي گيرد و از سوي ديگر استعاره نقش پر رنگ تري نسبت به مجاز در شکل گيري چندمعنايي و کاربرد فعل در بافت هاي گوناگون دارد و بالاخره با توجه به مقوله بندي معناي اوليه (سرنمون)، برخي معاني مرکزي تر و برخي حاشيه اي تر به حساب مي آيند.

 
کلید واژه: زبان ترکي آذربايجاني، معني شناسي شناختي، چندمعنايي، استعاره
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 64   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی