برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه خودکارآمدي عمومي، گرايش به تفکر انتقادي و اهمال کاري تحصيلي در بين دانشجويان دانشکده رياضي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: امينايي چترودي هنگامه,ميرزايي مهديه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 2
 
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور برسي رابطه بين خود کار آمدي عمومي، گرايش به تفکر انتقادي و اهمال کاري تحصيلي انجام شده است. حجم نمونه اين پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران، 160 نفر تعيين شد و افراد نمونه، با انتخاب متناسب از بين کل دانشجويان رشته هاي آمار، رياضي و کامپيوتر دانشگاه شهيد باهنر کرمان (516 نفر) به تصادف انتخاب شده اند. براي جمع آوري اطلاعات لازم از پرسشنامه خودکارآمدي شرر، پرسشنامه اهمال کاري تحصيلي سواري و پرسشنامه گرايش به تفکر انتقادي ريکتس استفاده شده است. داده ها با استفاده از ضرايب همبستگي پيرسن و روش رگرسيون خطي چندگانه مورد تحليل قرار گرفتند. يافته ها نشان مي دهد بين اهمال کاري تحصيلي و گرايش به تفکر انتقادي رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بين خودکارآمدي و اهمال کاري تحصيلي رابطه عکس وجود دارد. گرايش به تفکر انتقادي و خودکارآمدي به ميزان 11 درصد اهمال کاري تحصيلي را پيش بيني مي کنند. همچنين بين خودکارآمدي و تفکر انتقادي و مولفه هاي اهمال کاري تحصيلي رابطه رگرسيوني معنادار وجود دارد.

 
کلید واژه: خودکارآمدي عمومي، تفکر انتقادي، اهمال کاري تحصيلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 124   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی