برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و EPM (مطالعه موردی: بخش شرقی زیر حوزه املا لاسم ازحوزه آبخیز هراز مازندران)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: هاديان امري محمدعلي,موسوي سيدرمضان,سليماني كريم,بيات فاطمه
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي فرسايش و رسوب
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1384دوره 3
 
 
چکیده: 

از آنجايي كه فرسايش آبي مهمترين عامل از دسترس خارج شدن خاك مي باشد در اين تحقيق ميزان خاكي كه سالانه از زير حوزه املا لاسم از حوزه آبخيز هراز خارج مي شود محاسبه گرديد تا بعنوان معياري براي كنترل به حداقل رساندن آن طي عمليات حفاظتي واقع گردد. يكي از روش هاي تجربي برآورد فرسايش خاك و توليد رسوب براي حوزه هاي فاقد آمار رسوب، روش MPSIAC مي باشد كه بيشترين عوامل موثر در فرسايش خاك و توليد رسوب در آن دخالت دارد و طبق مطالعات انجام يافته در اكثر حوزه هاي آبخيز كشور بكار مي رود. در اين تحقيق با توجه به عوامل نه گانه روش مذكور به برآورد ميزان توليد رسوب حوزه آبخيز مورد مطالعه اقدام شده است. ابتدا داده هاي لازم براي هر فاكتور جمع شد. سپس با استفاده از تحليل مكاني داده ها، محاسبات رياضي با توجه به فرمول نهايي برآورد مقدار رسوب صورت گرفت و سپس ميزان توليد رسوب در 5 كلاس فرسايش طبقه بندي شد. طبق نتايج بدست آمده درجه رسوب دهي در اين حوزه 67 و ميزان رسوب دهي سالانه 412.710 مترمكعب در كيلومترمربع محاسبه گرديده كه بيانگر شدت رسوبدهي متوسط حوزه مورد مطالعه مي باشد.

 
کلید واژه: فرسايش و رسوب، مدل MPSIAC، حوزه آبخيز، املا لاسم، هراز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 79   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی