برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی ذهن آگاهی بر کاهش علائم اختلال وسواسی جبری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ماردپور عليرضا*,هادي زاده كفاش راضيه
 
 *گروه روانشناسي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ياسوج، ياسوج، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 2
 
چکیده: 

درمان اختلال وسواس جبري (OCD) از چالش انگيزترين موضوعات باليني و بهداشت رواني است. لذا هدف اين پژوهش تعيين اثربخشي ذهن آگاهي بر کاهش شدت نشانگان وسواسي جبري در مراجعه کنندگان مبتلا به اختلال وسواس جبري به مراکز درماني شهر آمل بود. روش پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. از بين جامعه آماري مراجعه کننده به مراکز روان پزشکي آمل، تعداد 40 نفر زن که تحت دارودرماني بودند به روش هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفي در دو گروه آزمايشي و کنترل جايگزين شدند. گروه آزمايشي از طريق ذهن آگاهي مورد درمان واقع شدند در حالي که گروه کنترل اين مداخله را دريافت نکرد. تمام شرکت کنندگان قبل و بعد از درمان، پرسشنامه مادزلي (MOCI) را تکميل کردند. پس از انجام پيش آزمون، مداخله ذهن آگاهي به شکل انفرادي و گروهي در 8 جلسه يک ساعته (هفته اي دو جلسه در مطب روان پزشک) انجام شد. اطلاعات به دست آمده از طريق آزمون تحليل کوواريانس چندمتغيره تجزيه و تحليل شدند. يافته هاي پژوهش نشان داد، مداخله ذهن آگاهي در کاهش نشانگان وارسي (p<0.001کاهش نشانگان شست وشو (p<0.001کاهش نشانگان کندي / تکرار (p<0.001و کاهش نشانگان شک و ترديد (p<0.001) گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل موثر بود. از يافته هاي پژوهش حاضر مي توان نتيجه گرفت که ذهن آگاهي درماني موثر براي کاهش نشانگان وسواسي جبري بوده و از آن مي توان در مراکز درماني استفاده کرد.

 
کلید واژه: آموزش ذهن آگاهي، اختلال وسواسي جبري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 228   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی