نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه شهیدبهشتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نصرالهي نيا فاطمه*
 
 *دانشگاه شهيد بهشتي
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 2
 
چکیده: 

با توجه به گستردگي و پوشش وسيع فعاليت هاي نظام آموزشي، ارزيابي واستفاده از نتايج آن به عنوان بازخورد براي سياستگذاري، تصميم گيري و اجرا و همچنين دستيابي به کيفيت نظام هاي آموزشي ضرورت دارد. در اين ميان، ارزيابي دروني مي تواند به عنوان يک رويکرد مناسب در ارزيابي برنامه آموزشي بخش ها، گروه ها يا دانشکده هاي مختلف دانشگاه هاي کشور مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به اهميت ارزيابي دروني در بهبود کيفيت فعاليت هاي گروه هاي آموزشي مساله اصلي در اين مقاله اين است که ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در خصوص کيفيت ابعاد حوزه درونداد، فرايند، برونداد و پيامد اجراي طرح ارزيابي دروني چگونه است؟ از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، نقاط اثرگذار و مثبت و مسائل و مشکلات اجراي طرح اريابي دروني چه مي باشد؟ روش پژوهش، کمي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد. يافته هاي پژوهش نشان دهنده آن است که بين ديدگاه اعضاي هيات علمي گروه هاي آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي نسبت به کيفيت ابعاد مطرح شده اجراي طرح ارزيابي دروني تفاوت معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: کيفيت، طرح ارزيابي دروني، گروه هاي آموزشي دانشگاه شهيدبهشتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 70   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی