مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از سيستم پشتيبان تصميم در تعيين روش مناسب برخورد با خطر زمين لغزش (مطالعه موردي: زمين لغزش باريكان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: غيوميان جعفر,فاطمي عقدا سيدمحمود,عطايي ام البنين,داوودي محمدهادي
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي فرسايش و رسوب
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1384دوره 3
 
 
چکیده: 

در اين تحقيق از سيستم پشتيبان تصميم براي حمايت مديران در تصميم گيري در مورد روستاهايي كه در معرض خطر زمين لغزش قرار دارند استفاده شده است. هدف از كاربرد اين سيستم، ارايه روش بهينه برخورد با خطر بروز زمين لغزش در مناطق روستايي مي باشد براي تصميم گيري در اين مورد مدلي در قالب نرم افزار DEFINIT تنظيم شده كه شامل سه راهكار تثبيت زمين لغزش، اجتناب از خطر لغزش (جابجايي روستاها) و پذيرش خطر و با مدنظر قرار دادن چهار تاثير هزينه، كاهش خسارت جاني، نظر مردم و نظر مديران محلي در مورد هر راهكار مي باشد. اين راهكارها از لحاظ چهار اثر مذكور سنجيده و با هم مقايسه مي شوند تا در نهايت راهكار بهينه از بين آنها انتخاب گردد.
براي تعيين هزينه راهكار تثبيت ابتدا بايستي امكان زمين لغزش با روشهاي معمول در كشور ارزيابي شود. اين كار با استفاده از نرم افزار ديگري از سيستم پشتيبان تصميم انجام مي گيرد. پس از تعيين جزئيات روش كنترل، هزينه هاي لازم براي آن برآورد مي گردد. مقادير بقيه اثرها نيز برآورد شده و بدين ترتيب مديران محلي مي توانند با وارد نمودن اين اطلاعات در مدل، گزينه بهينه را انتخاب نمايند. بررسي موردي زمين لغزش باريكان توسط اين مدل انجام گرفته و راهكار تثبيت زمين لغزش به عنوان مناسبترين راهكار براي برخورد با معضل زمين لغزش در اين منطقه پيشنهاد شده است. نتايج با بررسيهاي ميداني و جامع انجام يافته در اين خصوص مطابقت دارد.

 
کلید واژه: زمين لغزش، روستاهاي در معرض خطر لغزش، سيستم پشتيبان تصميم، نرم فازار دفنيت، باريكان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 90   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی