برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی پروژه های آبخیزداری حوزه آبخیز هفتان شهرستان تفرش در حفاظت و مدیریت پایدار خاک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قديمي عروس محله فريدون*
 
 *دانشگاه علم و صنعت ايران، واحد اراك
 
عنوان همایش: همايش ملي فرسايش و رسوب
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن آبخیزداری ایران
زمان:  1384دوره 3
 
چکیده: 

امروزه بحث ارزيابي يكي از اركان اساسي طرح هايي بوده كه در جوامع پيشرفته بعنوان ابزاري در جهت سنجش وميزان اثرگذاري طرحها با توجه به اهداف منظور شده قبلي از جمله حفاظت و مديريت پايدار خاك به شمار مي آيد. در راستاي اهداف مورد نظر طرح ارزيابي پروژه هاي آبخيزداري حوزه آبخيز هفتان تفرش از استان مركز مورد توجه قرار گرفت. در اين طرح با توجه به عمليات اجرا شده مكانيكي (از جمله گابيون بندي در مسير آبراهه ها، خشكه چين، بندهاي خاكي) و بيولوژيكي و بيومكانيكي (از جمله بانكت، كپه كاري، قرق) نقش اين عمليات قبل از اجرا و بعد از اجرا در حفاظت خاك، توليد علوفه و كنترل سيلاب مورد مقايسه قرار گرفت.
اين بررسي نشان داد در مناطقي كه فاقد برنامه هاي بيولوژيك بوده توليد علوفه در يك مجموعه آماري از پلاتها براي هر پلات (پلات يك متر در يك متر) بطور متوسط 49 گم و در مناطقي كه عمليات بيولوژيك اجرا شده متوسط توليد علوفه 175 گرم رسيده است. بنابراين توليد علوفه در كل منطقه داراي عمليات بيولوژيك رشد 357 درصدي داشته است. از طرفي درصد تاج پوشش حفظ كنند ه خاك از 16.9 درصد به 33.5 درصد، ميزان خاك لخت از 55.5 درصد به 25.4 درصد قبل و بعد از عمليات رسيده است. همچنين نقشه عمليات مكانيكي در كاهش سيلاب و حفظ خاك به نحوي بوده كه اين عمليات دبي سيلاب با دوره برگشت دوساله كل حوزه را 62.2 درصد، 5 ساله را 23 درصد، 10 ساله را 21.8 درصد، 25 ساله را 20.63 درصد، 50 ساله را 20 درصد و 100 ساله را 21 درصد كاهش داده است. بديهي است مجموع علميات مكانيكي و بيولوژيك نقش مهمي در افزايش پوشش كياهي و كاهش قدرت سيلاب داشته كه بنوبه خود سبب كاهش فرسايش خاك و كنترل رسوب خروجي از حوزه ها شده است.

 
کلید واژه: ارزيابي، حفاظت خاك، حوزه آبخيز هفتان، تفرش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 109   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی