برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی و هماهنگی معماری 20 گنبد سنتی و معاصر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پناهي فرزانه*
 
 *دانشگاه شهاب دانش قم
 
عنوان همایش: كنفرانس پژوهش هاي معماري و شهرسازي اسلامي و تاريخي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

در ايران استفاده از سازه گنبد، براي پوشش دهنه هاي بزرگ، پيشينهاي ديرين دارد. کمبود چوبهاي استوار و کشيده که در حقيقت عنصر اصلي پوشش تخت است، سبب شده است که پوشش طاق و گنبد رواج پيدا کند. معمار مسلمان ايراني نهايت ذوق و استعداد خود را در بناي مساجد به کار گرفته و علاوه بر لحاظ کردن مسائل ساختاري و سازهاي به ابعاد زيبايي شناسانه گنبد نيز پرداخته است. در دوران معاصر، نگاه معماران نسل جديد بر روي طراحي بناهاي جديد از جمله مساجد و اماکن مذهبي تاثير فراواني داشته است. يکي از مهمترين اين تاثيرات تغييرات شکلي و فضاي مساجد و اماکن مذ هبي ازجمله گنبد است. با وجود آمدن ايدها و رويکردهاي جديد برخلاف گذشته که سنتها خاصي در هر دوره بر ساخت مسجد حاکم بود، امروزه نمي توان مساجد راواجد هيچ خصوصيت شکلي مشخصي دانست. در اين مقاله به برسي صداقت، فن ساخت و حالت نما سازي بناي معماري از نظر پي ير فن مايس آشنا مي شويم، و قصد داريم بيست نمونه گنبد مکانهاي مذهبي که ده نمونه آن گنبد قديمي و ده نمونه گنبدهاي معاصر ميباشد که به صورت تصادفي انتخاب شده است را از لحاظ صداقت، فن ساخت، حالت نما سازي، روش ساخت گنبد، مصالح به کار رفته، تعداد پوسته، شيوه ساخت، فرم گنبد و رابطه جزء و کل برسي کنيم. در پژوهش حاضر روش تحقيق از روش تحليلي- توصيفي و مطالعات کتابخانه اي و به طور مقايسه اي انجام شده است. با برسي گنبد اماکن مذهبي به اين نتيجه رسيديم که، تمام گنبدهاي سنتي برسي شده به صورت فن رام ساخته شده اند در صورتي که گنبدهاي معاصر اکثرا به صورت فن پيرو ساخته شده اند. از لحاظ نما سازي گنبد، گنبد هاي سنتي همه داراي صداقت هستن اما همه گنبدهاي معاصر داراي صداقت نمي باشند. در گنبدهاي سنتي نما سازي فضاي ايجاد شده توست سازه را تغير نمي دهد، اما در گنبدهاي معاصر تعدادي از گنبدها با ايجاد فضاها و اشياي مختلف واقعيت سازه را نقص مي کند.

 
کلید واژه: گنبدسنتي، گنبد معاصر، مسجد، اماکن مذهبي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 364   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی