برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مفاهیم نقش مایه های جانوری در کاشی های کاخ هشت بهشت اصفهان با رویکرد اسطوره شناسی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نجارپورجباري صمد,جاوري نگين*
 
 *دانشکده صنايع دستي، دانشگاه هنر اصفهان
 
عنوان همایش: كنفرانس پژوهش هاي معماري و شهرسازي اسلامي و تاريخي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

هنر ايران همواره بر آثار، تجارب و نقش مايه هاي هنرهاي پيشين خود استوار بوده، به طوري که با مطالعه اين هنر غني مي توان رد پاي آثار هنرمندان گذشته را در آن يافت. حتي ريشه برخي از اين نقش مايه ها به دوران پيش از اسلام نيز مي رسد. در دوره صفوي توجه و استفاده از نقش مايه هايي که ريشه در اساطير پيش از اسلام داشته، به مراتب بيشتر مي شود. اين نقوش را مي توان در هنرهاي مختلف دوره صفوي مشاهده کرد. در تزئينات وابسته به معماري و به خصوص در کاشي کاري هاي کاخ هشت بهشت اصفهان بسياري از اين نقش مايه هاي اساطيري ظهور پيدا کرده است. حال سوال اصلي اين است که مفاهيم اين نقش مايه ها چيست و چه ارتباطي بين نقش مايه هاي موجود در کاشي کاري هاي کاخ هشت بهشت و اساطير پيش از اسلام وجود دارد؟ هدف اصلي اين پژوهش دستيابي به مفاهيم اين نقش مايه ها در دوره اسلامي و بخصوص دوران صفوي است. در اين راستا روشي که براي اين پژوهش اتخاذ گرديد، روش توصيفي – تحليلي با رويکرد اسطوره شناسي است. يافته هاي پژوهش به شيوه ميداني و عکس برداري از نقش مايه هاي اسطوره اي کاخ هشت بهشت و جمع آوري اسناد کتابخانه اي بوده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که نقوش اين بنا برگرفته از اسطوره ها، عقايد، داستان هاي تمثيلي و تخيلي بوده و نقوش کاشي هاي بيروني، حيوانات اسطوره اي شامل سيمرغ، اژدها، طاووس و شير و خورشيد را در برمي گيرند. نقش مايه هاي مذکور در ايران پيش از اسلام داراي بار معنايي خاص بوده و در دوره اسلامي با مفاهيم اسلامي هم خواني پيدا کرده و در دوره صفوي بيانگر قدرت و شکوه امپراطوري صفوي بوده است.

 
کلید واژه: کاخ هشت بهشت، کاشي کاري، نقوش حيواني، نماد، اسطوره
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 501   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی