برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي ريخت شناسي اقليمي حياط مرکزي در اقليم گرم و خشک نمونه موردي خانه هاي يزد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صدربزاز نسيم*,كامران كسمايي حديثه
 
 *گروه معماري، واحد پرديس، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پرديس، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس پژوهش هاي معماري و شهرسازي اسلامي و تاريخي ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

همواره طبيعت نقش به سزايي در شکل گيري شهرها و به تبع آن معماري و به ويژه مسکن داشته است. در گذشته رابطه انسان، محيط طبيعي و معماري به صورتي بوده که هم انسان در ارتباط مستقيم با طبيعت بوده و هم معماري به خصوص مسکن در بستر طبيعت شکل مي گرفته است. ساختار حياط مرکزي چه در زمينه شکلي (هندسه کلي طرح - هندسه جزيي عناصر) و چه در روش پديداري (مصالح - فن آوري) به شدت از ويژگي هاي بستر و توانمندي هاي محلي اثر پذيرفته است. تناسبات حياط مرکزي نقش عمده اي در تعيين ميزان انرژي تابشي جذب شده در سطوح مختلف حياط و ايجاد شرايط آسايش بصري و حرارتي براي ساکنين ايفا مي کند. شناخت الگوي بهينه حياط مرکزي در مناطق مختلف کشور نيازمند انجام مطالعات دقيق در ميزان سايه اندازي الگوهاي مختلف حياط با تناسبات گوناگون است. پژوهش حاصل با محوريت نمونه موردي و با تکيه بر مطالعات کتابخانه اي به بررسي ريخت شناسي حياط مرکزي و نقش آن در سازماندهي خانه ها در اقليم گرم و خشک (يزد) پرداخته است. در ا?ن مقالهسع? گرد?دتا و?ژگ?هاي حياط مرکزي در شهر يزد در اقليم گرم و خشک بررس? شود تا بد?نطر?ق به ارتباط معماري گذشتگان در جهت استفاده به?نه از انرژي و پا?داري مح?ط اشاره شود.

 
کلید واژه: يزد، حياط مرکزي، تناسبات، تابش خورشيد، پايداري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 182   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی