برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مسوولیت های اجتماعی جامعه معماری (نمونه: قانون حقوق مدنی معماران)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جوادي مسعود*,نعمتي نونا
 
 *دانشگاه آزاد نيشابور
 
عنوان همایش: کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1396دوره 3
 
چکیده: 

در سال هاي اخير با توسعه فن آوري هاي نوين و نيز درخواست بازار، حجم توليد ساختمان در کشور افزايش يافته و اين افزايش حجم توليد، ضمن تغيير در چهره مناطق زيستي با خود عواقب و مشکلاتي را به دنبال آورده است. در معماري کهن توجه مي شده به خواسته هاي کارفرما، احترام به محيط زيست و نيز حقوق ساير گروه ها مورد توجه طراحان و سازندگان عرصه ساختمان بوده. در شرايط کنوني مسووليت اجتماعي (که بسياري از متخصصين عرصه ساختمان معني آن را صرفا در حد انجام صحيح وظايف مهندسي تعبير مي نمايند) در تعارض با موفقيت برنامه هاي توسعه براي شرکت ها قرار گرفته و در بسياري از مواقع بنا بر مصلحت اقتصادي بنگاه از آن چشم پوشي شده.وزير راه و شهرسازي با بيان اين موضوع که ايران عرصه خدمات مهندسي است، بيان کرد: يکي از مهم ترين مسووليت هاي جامعه مهندسي، مسووليت اجتماعي است که نشان مي دهد اين حرفه تا چه اندازه حساس به جامعه اطراف خود است. حال بايد اين سوال را از جامعه حرفه اي ساختمان پرسيد که مسووليت اجتماعي خود را چه دانسته و تا چه حد خود را به آن متعهد مي دانند. آيا صرفا مسووليت اجتماعي آنان در درست عمل کردن به وظايف حرفه مهندسي است در برابر جامعه، محيط زيست و منابع طبيعي و منافع ملي نيز داراي مسووليت هايي هست. در ادامه مي پردازيم به واژه جامعه مدني که به اصطلاح ارسطويي برمي گردد، که در سياست هاي او يافت مي شوده در قبال مسووليت هاي جامعه مهندسي با دولت، شهرکه بوسيله مجموعه اي از هنجارهاي مشترک و آداب و رسوم تعيين مي شود، سازگار است که در آن شهروندان آزاد در شرايط برابر تحت اصل حاکميت قانون زندگي مي کنند. در اصطلاح حقوقي «مسووليت مدني» داراي دو معناي عام و خاص است: در معناي عام به هر گونه تعهدي که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زيان وارد شده به ديگري را جبران کند، مسووليت مدني گفته مي شود، اعم از اينکه ريشه قراردادي داشته باشد يا نداشته باشد.بر اين اساس مسووليت مدني به دو شاخه «مسووليت مدني قراردادي» و «مسووليت مدني غير قراردادي» تقسيم مي شود. اما مسووليت مدني به معني خاص تنها مسووليت غير قراردادي را در بر مي گيرد. در حقوق ايران بيشتر حقوقدانان در نوشته هاي خود معناي خاص مسووليت مدني را مد نظر قرار داده اند. مرتبط ترين بخش هاي قانون مدني که در ارتباط با حرفه يک طراح معماري مطرح مي گردند عبارتند از:الف) قانون قرارداد ها.ب) قانون ادعاي خسارت و ضرر و زيان.

 
کلید واژه: حجم توليد، مسووليت اجتماعي، خدمات مهندسي، جامعه مدني، معناي خاص مسووليت مدني، قانون مدني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 821   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی