برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رویکرد مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عباسپور فاطمه*,مهدوي افسون
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرمان
 
عنوان همایش: کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1396دوره 3
 
چکیده: 

امروزه بافت هاي فرسوده شهري ازجمله مهم ترين معض?تي هستند كه گريبان گير شهرها شده اند. اين بافت ها به طور عمده بخش هايي از شهر هستند كه از چرخه تكاملي حيات آن جدا گشته و به شكل كانون مشك?ت و نارسايي ها درآمده اند. اين در حالي است كه اين بافت ها از ظرفيت ها و قابليت هاي نهان بسياري برخوردارند كه اگر به فعليت برسند مي توانند در فرايندتوسعه شهر به عنوان نيروي محرک استفاده شوند. از اين رو توسعه نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري از اهداف اصلي نوسازي شهرها قرار گرفته است. با توجهبه اينكه نوسازي شهرها در جهت ارتقاء كيفيت زندگي صورت مي گيرد ?زم است كليه ابعاد كالبدي و غير کالبدي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شهرمدنظر قرار گرفته شود و از آنجا که مردم استفاده کنندگان و ذينفعان اصلي طرح هاي شهري هستند، توجه بهخواست و نيازهاي آن ها در طرح هاي شهري اهميتبه سزايي دارد و راه را براي تحقق پذيري اين طرح ها نيزهموار مي سازد. امروزه ارگان هاي دولتي، مقامات تصميم گيرنده و مجريان طرح ها، همگي به اين موضوع واقف شده اند كه حضور و مشاركت مردم در امور شهر به ويژه بافت هاي فرسوده و تاريخي، نقش اصلي را در تحقق پذيري اين طرح ها ايفا مي نمايند. اين امر نه تنها در تحقق اين پروژه ها موثر است، بلكه از طريق درگير نمودن مردم با محيط زندگي خود، آنان را نسبت به محلسكونت خود حساس مي نمايد. بدين ترتيب مردم خود را در برابر سكونتگاه خود مسوول دانسته و پايداري اين طرح ها تضمين مي شود. ساختار اصلي مقاله از دو بخش تشكيل مي شود: بخش اول، با عنوان مباني نظري، دربرگيرنده تعاريف، تاريخچه و ديدگاه ها است. بخش دوم شاخص هاي موثر بافت فرسوده و مشارکت مردمي است.

 
کلید واژه: بافت فرسوده، بهسازي، نوسازي، مشارکت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 185   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی