برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير نوسازي بر خوانايي (نمونه مورد مطالعه: محله عودلاجان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهرپرورحسيني مينا*,ابراهيمي دهكردي امين,غلامحسين آجيلي زهرا
 
 *
 
عنوان همایش: کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1396دوره 3
 
 
چکیده: 

محله عودلاجان به خصوص در نوسازي بافت هاي ناکارآمد و فرسوده بعلت بي توجهي به معيارهاي طراحي شهري با کاهش خوانايي روبرو است که نهايتا باعث فقدان مطلوبيت منظر شهري در محله شده است. با توجه به اينکه منظر شهري، ماهيتي است که به واسطه فعاليت هاي انساني و همراه شدن آن با کالبد در ذهن تفسير مي شود و تلفيقي از منظر عيني و ذهني شهر است که مبناي رفتار قرار مي گيرد، لذا يکي از عوامل تاثير گذار در محله خوانايي مي باشد. بافت قديمي و ارزشمند تاريخي محله عودلاجان بدلايل متعدد بشدت در معرض آسيب و فرسايش قرار گرفته که در زمان نوسازي، حفظ آنها بايد مورد تاکيد قرار گيرد اما بررسي ها بيانگر اين است که برنامه هاي مدون نوسازي شهري انجام نگرفته و يا برنامه ها بدون در نظر گرفتن اصول صحيح طراحي شهري بوده است. هدف مقاله بررسي تاثير نوسازي بر خوانايي محله عودلاجان است. جايگاه عودلاجان در شهر، هويت تاريخي و همچنين شرايط و نيازهاي نوسازي آن، بگونه اي است که ايجاد آميزه اي از فعاليت هاي سازگار با يکديگر ضروري است و بايد به گونه اي باشند که بلحاظ سيستمي، يکديگر را تقويت کرده و موجب افزايش هم زمان پنج عامل «پايداري و سرزندگي بيشتر»، «انسجام فضايي قوي» و ساختار دسترسي اقتصادي- عملکردي فضايي آسان، «ايجاد نمادها براي مسيريابي بهتر» و «ايجاد تعادل، تناسب و تقارن نسبي بيشتر» در اقدامات مداخله اي از جمله نوسازي بافت فرسوده محله و خوانايي بالاتر گردد. اين پژوهش به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش توصيفي-تحليلي است. داده هاي مورد نياز در اين تحقيق از طريق روش هاي ميداني، پرسشنامه و روش هاي کتابخانه اي به دست آمده و در نهايت پس از جمع آوري اطلاعات، داده هاي حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و جدول SWOT تجزيه و تحليل شده است.

 
کلید واژه: محله عودلاجان، عناصر شاخص، بافت فرسوده، خوانايي، نوسازي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 304   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی