برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی چالش های مرتبط با مسکن مناسب با رویکرد ارائه راهکارهای عملی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: وصالي آذرشربياني محمد*,فرجي ملايي امين
 
 *دانشکده مديريت و حسابداري، پرديس فارابي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: کنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي
زمان:  1396دوره 3
 
چکیده: 

نياز به مسکن در تاريخ، هميشه دغدغه جوامع بوده و مدت مديدي است که مساله فراهم نمودن مسکن مناسب نه تنها براي افراد بلکه براي دولت ها نيز يک دغدغه است. با گذشت زمان و توسعه دانش و فناوري، موضوع مسکن مناسب از اهميت بيشتري برخوردار گرديده است. از آنجا که روند شهري شدن جوامع به سرعت رو به افزايش است، اگر برنامه ريزي موثر و کارآ در قبال تغييرات شهري اتفاق نيفتد، پيامدهاي شهري شدن در جوامع گوناگون بحران زا خواهد شد. پيامدهايي که هم اينک نيز خود را در قالب ناکافي بودن مسکن مناسب و افزايش حاشيه نشينان، کمبود يا استهلاک زيرساخت هاي شهري، کاهش ايمني در شهرها، مشکلات سلامتي نشان مي دهند. در چارچوب پيامدهاي فوق است که در چهار دهه گذشته برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبيتات) بر اساس تصميم مجمع عمومي سازمان ملل متحد به انجام وظايف خود در مسير توسعه شهري پايدار گام برمي دارد. در اين تحقيق نگارنده در پي آن بوده است که با بررسي پيشنيه تحقيق و مطالعه نمونه هاي مشابه و عقايد صاحبنظران به شاخص هاي مسکن مناسب دست يابد، سپس چالش هاي مرتبط با مسکن مناسب را بررسي نموده و به دنبال ارائه راهکارهاي عملي براي آن باشد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد که با در نظر گرفتن اين شاخص ها و تاثير آنها در بهبود کيفيت مسکن و توجه به چالش هاي مرتبط با آن نظير ناکارآمدي برنامه ريزي و راهبرد هاي توسعه شهري، نقض قوانين حق مسکن مناسب، پرداختن غيررسمي به نيازهاي مسکن، عدم تمرکز کافي بر توانمند سازي گروه هاي آسيب پذير، عدم بهره گيري از يافته ها و سرمايه هاي اجتماعي در حوزه مسکن و بکارگيري راهکارهاي ارائه شده از جمله تاکيد بر حق همگاني در مسکن مناسب، اجراي سياست هاي تقويتي از جانب دولت، اصلاح و بهبود سياسيت هاي مالي، ايجاد پيوند بين مسکن و برنامه ريزي شهري، مي توان در راستاي ارتقاء سطح دسترسي به مسکن مناسب و سطح زندگي افراد جامعه گام برداشت.

 
کلید واژه: شهرنشيني، سکونتگاه هاي غيررسمي، گروه هاي آسيب پذير، حق مسکن مناسب، سياست گذاري مسکن، برنامه ريزي شهري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1169   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی