برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رسانه های جمعی و تاثیر آن بر هویت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی جوانان شهر اهواز)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كوپايي محمدباقر,بشارتي فرد اشرف
 
 
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه سفيران فرهنگي مبين
زمان:  1396دوره 3
 
 
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر بررسي رسانه هاي جمعي و تاثير آن بر هويت اجتماعي جوانان (مطالعه موردي جوان شهر اهواز) است. در اين پژوهش از روش پيمايش استفاده شده است و شيوه گردآوري داده ها استفاده از پرسشنامه است. جامعه آماري تمام دانش آموزان شهر اهواز بود که بااستفاده از جدول لين 400 نفر به عنوان حجم نمونه و با استفاده از شيوه ي تصادفي طبقه اي چند مرحله اي تعين شده است. بر اساس يافته هاي پژوهش بين هويت اجتماعي جوانان (متغير وابسته) و ميزان تماشاي شبکه هاي تلويزيون ملي ايران، ميزان تماشاي شبکه هاي ماهواره اي، ميزان استفاده از اينترنت و سن جوانان (متغير مستقل) رابطه معناداري وجود دارد. درصورتيکه بين متغير وابسته و بقيه متغيرهاي مستقل (ميزان استفاده از راديو، خواندن روزنامه و مجله، رفتن به سينما و جنسيت جوانان) رابطه معناداري مشاهده نشد. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نيز نشان داد که ميزان استفاده جوانان از ماهوره تاثيرگذارترين عامل بر هويت اجتماعي جوانان مي باشد. نتايج كلي اين تحقيق نشان مي دهد استفاده از اينترنت تعلقات فردي (هويت فردي) جوانان را تقويت مي كند و در مقابل تعلقات جمعي (هويت اجتماعي) را تضعيف مي كند و اين امر به منزله يک مساله اجتماعي است كه زمينه ساز بحران هويتي جوانان مي شود.

 
کلید واژه: اينترنت، تلويزيون، شبکه هاي ماهواره اي، هويت اجتماعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 863   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی