برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحلیل سرمایه گذاری خالص در مکانیزاسیون کشاورزی (مطالعه موردی تراکتور در استان فارس)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يزدان شناس ليلا,صدرالاشرافي سيدمهريار,يزداني سعيد
 
 
 
عنوان همایش: کنفرانس اقتصاد کشاورزي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
زمان:  1384دوره 5
 
چکیده: 

در اين تحقيق به مطالعه روند توزيع، توليد و مصرف تراكتور در ايران و اختصاصا در استان فارس پرداختيم.
اهدافي كه در اين تحقيق دنبال شدند عبارتند از:
(a مطالعه روند توليد تراكتور در كشور
(b مطالعه روند واردات تراكتور به كشور
(c مطالعه روند توزيع و مصرف تراكتور در ايران
(d مطالعه روند توزيع و مصرف تراكتور در منطقه (استان فارس)
(e مطالعه موجودي تراكتور در استان مورد مطالعه در سالهاي مختلف
(f ناسايي عوامل موثر بر سرمايه گذاري خالص بر روي تراكتور
(g
تخمين مدلهاي سرمايه گذاري خالص در مكانيزاسيون (مدل Clay-Clay و مدلPutty-clay )
(h
بررسي تنگناها و ارايه راهكارها
ما در اين تحقيق به دنبال آن بوديم كه وضعيت سرمايه گذاري خالص با محصول توليد شده در سال گذشته، سرمايه گذاري خالص در سال گذشته، موجودي سرمايه در سال پيش و سال قبل از آن را دريابيم و به چگونگي ارتباط سرمايه گذاري خالص به عنوان متغير وابسته و ساير عوامل به عنوان متغير مستقل پي ببريم. بدين منظور از مدل
 Clay-Clay و مدل Putty-clay استفاده شد و نتيجه بدست آمده بدين قرار است نتيجه بدست آمده از مدل  :Clay-Clayمحصول توليد شده در سال گذشته و موجودي سرمايه در دوره گذشته با رابطه منفي بر سرمايه گذاري خالص در اين دوره موثر بوده اند و ضرايب تخمين با توجه به آمار t از نظر آماري به ترتيب در سطوح 0.05 و 0.01 معني دار هستند. بدين معني كه با 95% اطمينان بيان كرد كه چنانچه محصول توليد شده در سال گذشته و نيز موجودي سرمايه در دوره گذشته بيشتر مي بود، سرمايه گذاري خالص بر روي تراكتور در اين دوره كمتر مي شد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 185   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی